Üniversite Tez Teslim Süreci

139

Üniversite Tez Teslim Süreci Nasıl İlerler
Daha önce binbir zorluklarla meydana getirdiğiniz akademik çalışmanın üniversite tez teslim süreci kurallarına uygun olarak ilgili birime teslimatının gerçekleşmesi gerekir. Genellikle çok ciddiye alınmasa bile bu aşamada yapacağınız hata başarılı şekilde mezun olmanızın önüne geçebilir. Sözgelimi akademik takvimde ilan edilen tez teslimatı zamanını geçirirseniz enstitüdeki ilgili birim çalışmanızı kabul etmeyecektir. Bu durumda dönem uzatması veya çeşitli hak kayıpları söz konusu olabilir. Örnek vermek gerekirse teslim tarihini geçirirseniz yeniden harç ödemek durumunda kalabilirsiniz. Bu gibi durumları yaşamamak adına dönem projesi veya tezi erkenden teslim edip beklemeniz önerilmektedir.
1-) Tez Teslim Süreci Hakkında
Genelde bize tez teslim süreci hakkında çeşitli bilgiler sorulmaktadır. Bu gibi akademik takvimle alakalı kıstaslar her üniversitede farklılık göstermektedir. Dolayısıyla bizim konuyla alakalı net bilgi sahibi olmamız pratikte mümkün değildir. Hal böyle olunca da ilgili öğrencinin kendi okulundaki akademik takvimi takip etmesi gerekmektedir. Söz konusu süreçler her okulda farklılık gösterdiğinden dolayı dönem projesi veya tezin teslim zamanı geldiğinde ona uygun hareket etmek gerekiyor. Ayrıca bizim her daim önerdiğimiz üzere takvimin son günlerine dek beklemek hiç mantıklı görünmüyor. Burada yeterli süre zaten verildiğinden dolayı akademi çalışmanızı talep edilenden erken şekilde teslim etmek kendi yararınıza olacaktır.
2-) Ortalama Tez Teslim Süreleri
Yüksek lisans düzeyi programları göz önüne alacak olursak ortalama tez teslim süreleri bir yıldır (iki yarıyıl). Lisans düzeyine bakıldığında ise bu yarı yıla karşılık gelmektedir. Doktora düzeyinde ise dört yarıyıl yani toplamda iki yıl tezin hazırlanma aşaması için size süre verilir. Kabaca bu bilgilerden anlaşılacağı üzere yeterli vaktin bulunduğunu ifade etmek abartı olmayacaktır. Hatta bazı durumlarda bu sürecin uzun olduğunu bile ifade edebiliriz. Dolayısıyla tez veya dönem projesi yazım aşaması başladığından itibaren işi sıkı tutmak öncelikle kendi adınıza yararlı olacaktır. Çünkü birçok bilinmeyen içerdiğinden dolayı problemler her daim karşımıza çıkacaktır. Örnek vermek gerekirse sizin hiçbir etkinizin olmadığı ancak danışman hocamızın hasta olduğunu düşünelim. Eğer yeni danışman atanması için yeterli vakit yoksa problem yaşamanız kuvvetle muhtemeldir.
3-) En Doğru Üniversite Tez Teslim Süreci
Sonuç olarak hayatın her anında olduğu gibi akademik çalışmaları da erkenden teslim etmek çok doğru olacaktır. Burada en doğru üniversite tez teslim süreci diye bir şey soranlara aslında net cevap vermek pek mümkün değildir. Tüm bu anlatılanlardan hareketle en doğru zaman erkenden teslim etmektir. İşin başından itibaren doğru planlama yapmak ve kendi okulunuzun akademik takvimine uygun şekilde hareket etmek yapacağınız en doğru hareket olacaktır.

Makaleyi değerlendirin!
Toplam: 0 Ortalama: 0