Tez Önsöz Nasıl Yazılır

8

Tez Önsöz Nasıl Olmalı

Bu aşamaya geldiğinize göre artık teslim zamanınız yaklaştı demektir. Birçok öğrenci yüksek lisans tez önsöz nasıl yazılır diye merak etmektedir. Aslında önsöz kelime anlamından da anlaşılacağı üzere adeta mevzubahsi akademik çalıştaya giriş mahiyetindedir. Ancak akademik içeriğe sahip olması beklenmez. Dikkat etmeniz gereken yalnızca akademik üslupla yazılması gerekliliğidir. Eğer son derece kısa bir önsöz yazmak istiyorsanız danışmana ve ailenize ya da dilediğiniz herhangi birine teşekkür yazmak suretiyle ilgili yazıyı tamamlayabilirsiniz. Ancak bazı durumlarda neden böyle bir konu seçildiği, hangi koşullarda çalışma yapıldığı veya ne şekilde bir zorluklarla karşılaşıldığı gibi kıstasları anlatmak gerekebilir. Aslında önsözün tam karşılığı bu ifade edilen biçimde metin meydana getirmektir. Devamında ise son paragrafta birkaç cümleyle teşekkür edip sözü tamamlamanız mümkündür. Konuyla alakalı bilgi almak için enstitünün yazım kılavuzunu kontrol etmenizde yarar var. Çünkü birçok yüksek lisans tezi veya dönem projesi yazım kılavuzunda bu konuyla alakalı örnek metinler bulunmaktadır. Eğer örnek metin yoksa burada anlatılanları dikkate almak suretiyle üç-beş satırda tamamlayıp kurallara uygun biçimde hazırlamanız mümkün olacaktır. Böylelikle tez önsöz nasıl yazılır konusunu temel manada anlamış olduk.