Tezli yüksek lisans eğitim süresi

8

Tezli yüksek lisans eğitim süresi

Bildiğiniz üzere artık üniversitelerde eğitim süresine sınırlandırılması getirilmiştir. Özellikle yüksek lisans düzeyi programlar eskiden son derece kötü amaçlı kullanılmaktaydı. Daha doğrusu kötü amaçla demekten ziyade amacına uygun olmayan şekilde kullanılmaktaydı. Bu durumun önüne geçebilmek ve okullardaki kadro şişkinliğine azaltmak maksadıyla eğitimde zaman açısından belirli bir üst sınır getirilmiştir. Bu durumdan hareketle tezli yüksek lisans eğitim süresi de altı yarıyıl ile sınırlandırılmıştır. Eğer ki siz altı yarıyılda tezli yüksek lisans eğitimini tamamlayamazsınız okulla ilişiğiniz kesilecektir. Tezsiz yüksek lisans programlarında ise süre maksimum üç yarıyıldır.