Tez Danışmanlık Merkezi, Hoş Geldiniz

Birçok talebenin araştırmaya başladığı tez danışmanlık merkezi konusunda etiket seçmek suretiyle bilgiler paylaşacağız. Tez danışmanlık merkezi kelime öbeği araştırmaları biz veya bizim gibi tez hazırlama, ödev yapımı gibi konularda hizmet veren işletmelerin ortak adı haline geldiği düşünülmektedir. Etiket kelimeden kast edilen ise arama motorlarında sıkça başvurulan ortak kelime grubunu ifade etmektedir. Şöyle ki yapılan işi en iyi anlatan ilk iki kelimedir ve buna ek olarak bunların hizmet olarak sunulduğu kurumları ortak bir paydada buluşturan niteleme ise üçüncü kelimeyi ifade

tez danışmanlık şirketi

etmektedir. Hal böyle olunca da üç kelimeden oluşan bu etiket kelime grubu benzer alanda faaliyet gösteren kurumları ifade etmektedir. Yani tek bir işletme olmadığından dolayı bu şekilde düşünüldüğünü ön görmekteyiz. Peki işlenecek ana konuya dönecek olursak bu ve bunun gibi kurumlar ne iş yapmaktadır? Sorusuna birlikte yanıt aramaya çalışalım. Öncelikle ilk ve en geniş hizmet alanı olan tez hazırlama konusunda faaliyet gösterildiğini ifade etmek mümkündür. Bu çalışmalar lisans ya da lisansüstü programlara ait olabileceği gibi en üst düzeyde ise doktora seviyesinde çalışmalar hazırlanmaktadır. Bunun yanında tezsiz yüksek lisans programlarında hazırlanması icap eden proje hazırlama konularında da faaliyet gösterildiği bilinmektedir. Anlatılanlara ek olarak tez danışmanlık merkezi olarak isimlendirilen yerlerin sunduğu hizmetlerden bir diğeri de ödev hazırlama konusudur. Bu noktada diğer işletmeler hakkında kesin-kati bilgimiz olmasa da biz yalnızca yükseköğrenim öğrencilerine yönelik olarak ödevleri üstlendiğimizi belirtmek isteriz. Son olarak hizmet çeşitlendirmesi hususunda gerçekleştirilen hizmet türlerinden bir diğeri de makale hazırlama olarak belirtilmektedir. Bu noktada sunula hizmetin çeşidi hakemli dergiye yayın hazırlama veyahut ödev mahiyetinde istenen makaleler olarak iki temel alana ayrılmaktadır. Sonuçta yukarıda belirtilen hizmet alanları genel manada bizim hizmet sınırlarımızı meydana getirmektedir. Ancak şunu da eklemek gerekiyor ki, bu hizmetlerin yanında istatistik analiz gerektiren çalışmalarda kullanıldığı üzere SPSS programının kullanılması ve uygulanan anketlerin istatistik analizlerinin yapılması da yine işletmemiz tarafından

kalem tez danışmanlık hizmeti

gerçekleştirilmektedir. Bu da önemli bir hizmet alanıdır çünkü sosyal bilimler disiplinlerinin çoğunda anket türü uygulamaların istendiği aşikardır. Bu sebepledir ki bu olmazsa olmaz uygulamayı kullanabilen uzmanlarımız var olduğunu ve uygulanan anketlerin analizlerinin tarafımızca yapıldığını belirtmekte yarar vardır. Sizler de bahsedilen alanlardan herhangi birisinde eğitim görüyorsanız ve yukarıda anlatılan hizmet alanlarından birisine gereksinim duyuyorsanız aradığınız tez danışmanlık merkezi olarak bizimle iletişime geçiniz. İstenen bilgileri ulaştırmanız akabinde gerekli incelemeler yapılacaktır ve sonuç size olumlu-olumsuz olarak iletilecektir. Eğer olumlu yanıt verilir ise detaylarla ilgili tekrar görüşebiliriz ve ortak bir takvim belirleyebiliriz. Maalesef ki olumsuz yanıt verildi ise sizin çalışmanızla ilgili bir hizmet sunulması olanaklar dahilinde değildir. Bu hususta anlayış göstereceğinizi umuyoruz.