İstanbul Üniversitesi Tezleri İçin Hazırlama Yardımı Al

16

İstanbul Üniversitesi Tez Hazırlama

On binlerce öğrencinin eğitim görmekte olduğu İstanbul Üniversitesi tez hazırlama süreciyle alakalı genel geçer bilgilerin ortaya konulacağı bu doküman ile süreç içerisinde ne yapacağını merak eden öğrencilerin temel bilgileri elde etmesini hedefliyoruz. Böylece en azından nereden başlanacağı noktasında karşılaştığınız belirsizlikleri ortadan kaldırmak ve en azından işe başlamanız için birkaç öneride bulunmak istiyoruz. İlk önce paylaşmakta yarar olacağı üzere akademik çalışmalar kesinlikle önemli düzeyde emek gerektirir. Kolay yoldan veya hiçbir şey yapmadan tez ya da dönem projesi hazırlamak hiçbir durumda mümkün değildir. Geçmiş yıllarda kopyala yapıştır yapmak suretiyle çeşitli akademik düzeylerde başarıyla mezun olmak mümkün oluyordu ise bile günümüzde bu mümkün değildir. Çünkü çoğunuzun bildiği üzere üniversitelerde artık alıntı ölçen yazılımlar bulunmaktadır ve bu programlar sayesinde tek cümle dahi kopyala yapıştır yaptığınızda kolayca tespit edilebilmektedir. O halde İstanbul Üniversitesi tez hazırlama sürecine gelmiş bir öğrencinin en azından kopyalamak suretiyle işe yarayacak akademik çalışma meydana getiremeyeceğini bilmiş olması gerekir. Her şeyden önce yapacağınız ilk işlem, doğru danışman öğretim üyesi ile çalışmak olmalıdır. Bu süreçte alakalı çoğu öğrencinin yeterli bilinçte olmadığından hareketle enstitünün atadığı kişilerle tez yazımına başladığı bilinmektedir. Oysa özellikle belirtmek gerekiyor ki üniversiteler sizden konuyla alakalı dilekçe türü evrak istemekte ve hangi danışmanlarla çalışmak istediğinizi bu dosyada yazmanızı talep etmektedir. Çoğu öğrencinin tez yazım aşamasından önceki en önemli safha olarak nitelendirilen bu adımdan haberi dahi olmadığını biliyoruz. Bu sebepledir ki bitirme tezi yazım aşamasına geldiğinizde öncelikle danışman seçimi için başvuru yapınız. Devamında ise danışmanın seçtiğiniz durumda kendisiyle görüşme yapmak suretiyle sizden beklentisini öğrendiniz. Tez yazım sürecine başlarken konu başlığı belirlemek ikincil önemli adım olarak gösterilebilir. Ancak çoğu kez gözlemlediğimiz üzere, talebeler danışman hocayla görüşmeye giderken yalnızca konu başlığı ile gittiğinden dolayı hocalar öğrencinin tam olarak ne yapmak istediğini anlayamadığımdan dolayı genelde olumsuz yanıt vermektedirler. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmamak adına danışmanla görüşmeye giderken tezin amacı, tezin araştırma yöntemi ve hedeflenen bulgular gibi birkaç cümlelik hazırlıkla randevuya gitmeniz emin olunuz istediğiniz konuyu seçmenizde son derece faydalı olacaktır. Bu adamdan itibaren yapmanız gereken düzenli olarak literatürden kaynak araştırmak, bu kaynakları okumak ve elde edeceğiniz bilgileri not almak suretiyle sistemli dosya haline getirmek olacaktır. Böylece tezin-yüksek lisans projesinin yavaş yavaş ortaya çıktığını göreceksiniz. Konuyla alakalı her adımda danışmandan onay almak son derece önemlidir. Tezlerinizde nitel ve nicel araştırma yapacak olan kimselerin konu verildikten sonra literatür taraması yaparken bir yandan da verileri toplaması önerilmektedir. İstanbul Üniversitesi tez hazırlama sürecinde olan bir öğrencinin bu iki işlemi birlikte yürütmesi zamanı son derece etkin ve verimli kullanmasına katkı sunar. Devamında ise bulguların istatistik veri analizlerinin yapılması ve tezle birleştirilmesi işlemi neticesinde proje-tez tamamlama aşamasına ulaşabilirsiniz. 1453 yılında kurulmuş olması münasebetiyle, İstanbul’daki en eski yükseköğretim kurumu olarak kabul edilen İstanbul Üniversitesi tez/proje yazım süreçleriyle alakalı anlamadığınız yerler varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz.