TEZ YAZIM KURALLARI

Tez yazımı konunun belirlenmesinin ardından literatür taramasıyla başlar. Tez için gerekli literatür taraması tamamlanınca toplanan bilgiler bir bütünün parçaları şeklinde derlenir. Derlenen bilgilerin yazım aşamasına gelindiğinde akademik olarak belirlenen tez yazım kuralları vardır. Yazım kılavuzlarıyla amaçlanan bilimse yazım kılavuzlarına tam uyumdur. Tez yazım kuralları biçimsel ve dizinsel olarak bilgiyi düzenli bir biçime gelmesini sağlar. Biçimsel olarak düzenlenen bilgi kolaylıkla aranılanın bulunması ve kaynak olarak kullanılabilmeyi beraberinde getirir. Tez yazımının en önemli basamağı bir içindekiler dizini oluşturmaktır. Bu bir mimarın bina yapımı için çizdiği proje gibidir. Bu nedenle sağlam güçlü ve özgün bir tezin projesi özenle hazırlanmalıdır. İçeriğin anahatları ise uygulamalı bir tez olup olmamasına göre şekillenir. Bu nedenle dizini hazırlamadan çalışmanın kapsamını ve uygulamasını belirlemek gerekir.

Tez yazımı için ilk basamak tamamlandıktan sonra bir giriş kısmı yazılarak çalışma geçmişten geleceğe anlatır. Bu tezle amaçlanan nedir sorusunun cevabı da tezin tamda bu bölümünde anlatılır.

Tez yazılırken ana kurallardan başka birde bağlı bulunan üniversitelerin tez yazım kılavuzlarına uyum gerekir. Sayfa yapısı, paragraf aralığı, kullanılacak yazı stili ve puntolar bu kılavuza göre şekillendirilir. Bunun yanı sıra tez yazım kuralları arasında en önemlisi toplanan kaynakların tez içerisindeki gösterimidir. Bu çalışmanın bilimsel kimliğini tanımlar. Tezin kaynakçası ve metin arasında kaynakça kullanımı da üniversitelerin tez yazım kılavuzlarında belirtilir. Tez yazım kuralları kaynakça için akademik olarak belli bir kurala tabi olsa da dipnotta kaynakça kullanımı üniversiteden üniversiteye farklılık gösterir. Tezin kaynakça gösteriminin tez yazım kurallarına uygunluğu atıfların düzgün yapılması çalışmanın akademik camiada kabulünü sağlar.

Tez yazım kılavuzlarına uygun olmayan çalışmaların enstitüler tarafından kabulü söz konusu bile değildir. Kılavuza uyumsuzluk tezlerin kuruldan daha içerik olarak değerlendirilmeden red onayı almalarıyla bile sonuçlanabilir.

Özellikle yüksek lisans tezleri ve doktora tezleri bağlı oldukları enstitüler titizlikle incelemektedir. Tez izleme komitesine gelebilmesi için tez yazım kuralları büyük önem taşır.

Tezinizi yazdınız kılavuzlarla sıkıntıdaysanız biz tamda bu noktada danışmanlık hizmeti veriyoruz. Biz tezinizi kılavuzlara uygun hale getirirken çayınızı yudumlamak için yapmanız gereken hizmet formumuzu doldurmak.