Tez Yazım Kuralları

7

Dönem projesi ya da tezleri yazarken tez yazım kuralları son derece mühimdir. Söz konusu kaideler öncelikle biçimsel, ikinci olarak ise genel akademik kurallar olarak iki ana kategoriye ayrılabilir. Akademik kurallar intihal yapmamak, tüm referansları doğru biçimde göstermek, etik değerlere saygı göstermek ve kullanılmayan kaynaklara referans kısmında yer vermemek gibi sıralanabilir. Ancak biçimsel olarak baktığınızda kesin kati konuşmak mümkün değildir. Daha doğrusu bu kurallar ciddi manada başınız ağrıtmaz ancak uyarsanız yarar göreceğiniz türden kıstaslardır. Bahsi geçenler arasında ilk akla gelen biçimsel düzenle ilgili olanlardır. Söz gelimi eğer biçimsel düzene uymazsanız hiçbir şekilde kötü olgularla karşılaşmazsanız ancak tezin de teslim edilmesi mümkün olmayacaktır. Kısacası biz her şekilde iki kategorideki kurallara da uyulması gerektiğini savunuyoruz. Böylelikle tez yazım kurallarına uyarsanız minimum enerji sarfiyatı ile tez yazım ya da tezsiz dönem projesi tamamlama aşamasını geçirebilirsiniz.