Hizmet Koşulları

Gerçekleştirmekte olduğumuz danışmanlık faaliyetleri çok geniş bir disiplini meydana getirmektedir. Temel manada ifade edecek olursak bir konu hakkında inceleme /raporlama yapılması, daha önce gerçekleştirilmiş bilimsel yayınların incelenmesi ve bunların sistemli olarak raporlanması, dilbilgisi, anlatım bozukluğu gibi düzenlemeler, bilimsel veya bilimsel olmayan araştırmalar, yabancı dilde yapılan inceleme ve araştırmalar, istatistik veri analizi ya da SPSS veri analizleri, anket veri girişi, belirli bir konuda araştırma sonuçlarının raporlanması veya ses kayıtlarından yazıya aktarma işleri ana faaliyet alanlarımızı meydana getirmektedir. Bu hizmetlerin yanında işletmeler için pazar araştırmaları, pazarlama faaliyetlerine yönelik veri toplanması ve ürün/hizmet konumlandırma için incelemeler de ana faaliyet alanlarımız bünyesinde yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen (veya bunun dışında işletmemiz tarafından sunulan) hizmetler yerine getirilirken hizmeti satın alan kullanıcılar, belirtilen Hizmet Koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. Lütfen tüm detayları dikkatlice inceleyiniz. Şartlardan en az bir tanesi sizin açınızdan uygun değil ise hizmeti en baştan satın almayınız veya bizimle irtibat haline geçiniz. Bu kısımda hizmeti suna taraf olarak firmamıza Satıcı, hizmeti alan taraf olarak size de kısaca Alıcı denilecektir.

Sözleşmede belirtilen hizmetler alıcı ve satıcı arasında yazılı olarak mutabık olunacak şekilde detaylandırılmıştır. Koşullar sizin açınızdan uygun değil ise sürecin hemen başlangıcında iptal etme hakkınız bulunmaktadır. Hizmet koşullarında alıcı taraflı ek koşullar ortaya çıkarsa satıcı bunu reddetme ya da ek ücret sunmak koşulu ile kabul etme konusunda özgürdür.

Anlaşma dosyasında yazılı olarak bize iletilmeyen hiçbir koşuldan sorumlu tutulmamız mümkün değildir.

Hizmet alım sürecinde ödemelerin alıcı tarafından belirtilen zamanlarda yapılması gerekmektedir. Taahhüt edilen ödemelerin zamanında yapılmaması hizmet akdinin feshi için haklı nedenler arasındadır.

İşin belirli bir noktaya gelmesi neticesinde alıcı kalan işlemleri satın almaktan vazgeçebilir. Bundan sonraki sürece devam etmek istemediğini belirtmek koşulu ile mevcut durumdan sonraki kısmın iptalini sağlayabilir.

İşin doğası gereği hizmet süreci bir bilgi, yazı ya da doküman paylaşımından ibaret olduğu için alıcı tüm işlemlerden sorumludur. Ancak ortaya konulan bilgi, belge ve fikirlerin beğenilmemesi durumunda alıcının talep ettiği düzenlemeleri satıcı yerine getirecektir. Her koşulda ve sürekli düzenleme yapılması söz konusu değildir. Düzenleme süreci bir (1) veya en çok iki (2) kez işlemi kapsamaktadır.