Tez yazım aşamasında anket belirlemek

11

Özellikle sosyal bilimler disiplinlerinde anket uygulaması talep edilmektedir. Peki tez yazım aşamasında anket belirlemek en doğru biçimde nasıl yapılır? Bana göre bu işin en iyi uygulanacağı zaman dilimi henüz konu başlığı netleştirme aşamasıdır. Söz gelimi anket bulamadınız. Bu durumda hemen konu başlığını revize edebilirsiniz. Eğer bunu sağlarsanız tez hazırlama aşamasında önemli bir kayıp yaşamamış olursunuz. Ancak siz nasıl olsa o bölüme daha var ben önce literatür taramasını bitireyim dediniz. Sonra bir baktınız ki anket yok, o durumda danışmanla sorun yaşarsınız. Ayrıca üniversitenin ilan ettiği takvim noktasında zaman darlığı varsa işler iyiden iyiye sarpa saracaktır. Bildiğiniz üzere konu değişikliği dilekçeyle başvuruya tabidir. Çözüm noktasında anketin en başta netleştirilmesi elzemdir. Aslında tüm bu anlatılanlar bize gösteriyor ki tez öneri formu ve gerekiyorsa etik kurul başvuru formları aslında öğrencinin kendisi için faydalıdır. Yüksek lisans düzeyi bir öğrencinin bunları dikkate alması ve işin başında meydana getirmesi önemli bir katkı sunar.