Lisans-yüksek lisans düzeylerinden mezuniyet, akademik çalışma hazırlanması gerekiyor. Peki tez nasıl hazırlanır? Birçok durumda tez nasıl hazırlanır yayınları birbiri ile çelişebilmektedir. Böyle bir durumda ise zaten sınırlı bilgiye sahip olan öğrenciler için karmaşa söz konusu olacaktır. Aslında şöyle ki gerçekte tek bir sistemden bahsetmek mümkün olmadığı için birçok alternatiften söz edilebilir. Tek yolun varlığından söz etmek pek olanaklı değildir. Dolayısıyla da farklı alternatiflerden söz etmek mümkündür. Çalışma sahibi olarak sizin yapabileceğiniz biraz oradan biraz buradan bilgi almaktan ziyade, tek bir kaynağa odaklanmanız önerilir. Kısacası biraz oradan biraz buradan bilgi alırsanız bir karmaşa meydana gelecektir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmamak adına yapılacak işlem iyi bir inceleme yapmak olacaktır. Sonrasında ise kafanıza yatan bir kaynağa odaklanmak ve ilerlemeyi tamamen o kaynağa göre gerçekleştirmek olmalıdır. Bunu yapabilirseniz olası karmaşanın önüne geçmiş olacaksınız. Eğer ki kendiniz çalışmanızı yazmayı planlamıyorsanız, yapmanız gereken profesyonel hizmet almak olabilir. Böyle bir durumla alakalı olarak hizmet almak isterseniz bölüm, konu, yazım dili, araştırma yöntemi, sayfa sayısı ve teslim tarihi gibi bilgileri bize iletmenizi rica ediyoruz.

 

1. Tez Konusu Nasıl Belirlenir?

İlk ve en önemli nokta tez konusu nasıl belirlenir? Aşamasıdır. Çünkü tez konusu nasıl belirlenir denildiğinde ilk paylaşılacak bilgi konuyla alakalı ilgi duyulması durumudur. Sevdiğiniz ya da hoşlandığınız konularla ilgili ilerleme yapmak sizi motive edecektir. Bunun yanında bilimsel manada belirli bir donanımınız bulunan konuya odaklanmanız da yararlı olacaktır. Hiçbir bilginiz yoksa konuya karşı motive olamazsınız. Hocanızın yönlendirmesine aldanmayınız. Devamında ise yapılacaklar arasında anadilde literatür altyapısı olan konularla ilgilenmek mühim bir husustur. Özellikle de yabancı diliniz yoksa buna dikkat ediniz. Son olarak yapılması gereken metodoloji kısmı hakkında anket vs. uygulanacaksa bunun da uygunluğu kontrol edilir. Eğer ki anket ya da mülakat vs. yoksa konu henüz başlamadan revize edilir. Tez konusu belirleme sürecinde revize kurtarmıyorsa o konu tamamen değiştirilmelidir.

 

2. Tez Yazmadan Önce Hazırlıklar

Konunun ve metodolojinin bir şekilde halledilmesi neticesinde tez yazmadan önce hazırlıklar yapılmalıdır. Tez yazmadan önce hazırlıklar arasında üst başlıkta anlatılanları yaptıysanız akabinde ciddi manada bir literatür taramanız gerekiyor. Bunun yanında kısa kısa bile olsa notlar almalısınız. Bir cümle dahi alıntı yaptığınız durumları ve ilgili referansı mutlaka not olarak alınız. Aksi durumda ileride sorun yaşarsınız. Bunun yanında artık yavaş yavaş metodoloji kısmının ne şekilde yerine getirileceği tespit edilmelidir. Veri toplamak için gerekli altyapı oluşturulur.

 

3. Tez Nasıl Yazılır Öneri

Aslında her insanın farklı bir sistemi-yöntemi bulunur. Bu nedenle de tez nasıl yazılır öneri diyenler için kendi deneyimlerimizi paylaşabiliriz. Tez nasıl yazılır öneri noktasında tamamen bizim sistemimizi paylaşacağız. Eğer ki burada anlatılanlar ile tez yazım kılavuzunda yazan bilgiler çelişirse mecbur olarak kılavuzu dikkate almanız gerekiyor. Aynı şekilde danışman önerileri için de bu durum geçerlidir. Ki böyle bir durum olmaz ancak özellikle danışmanlar bilimsel anlayışa ters taleplerde bulunabilmektedir. Yapılacaklar arasında en önemlisi ciddi bir literatür taraması gerekliliğidir. Bunun yanında yapılanları okumak ve notlar almak gerekiyor. Bunun yanında akademik çalıştay hususunda sık sık danışman ile görüşülmesi mühimdir. Danışman önerileri ile olası revizeler yerine getirilir. Araştırma verileri toplandıktan sonra SPSS veri analizi yapılır. İstatistik veri analizi sonrasında ise literatür kısmı birleştirilir. Sonrasında ise tartışma, özet ve sonuç yazılır. Kılavuza göre biçimsel düzenleme işlemi yapılır ve tez formatlama süreci de bittiğine göre teslime hazır hale gelir.

 

4. Profesyonel Tez Nasıl Hazırlanır Tavsiye

Tüm bu anlatılanlardan hareketle profesyonel tez nasıl hazırlanır tavsiye konusunu da irdeleyelim. Profesyonel tez nasıl hazırlanır tavsiye hakkında üst kısımda bizim çalışma prensiplerimizin bir özeti paylaşılmıştır. Bu genel manada ana hatları ile bizim sistemimizi anlatmaktadır. Ancak bazı durumlarda danışman farklı taleplerde bulunabilir. Örneğin önce yöntem kısmını halletmemiz talep edilebilir. Kısacası çalışma prensipleri açısından kesin-kati kurallardan bahsetmek pek olası değildir. Özellikle yüksek lisans tezi yazım veya diğer akademik çalışma hazırlıklarında danışman öğretim üyesi her ne istiyorsa bunu yerine getirmek durumundayız. Eğer ki bunu yapmazsanız problem yaşarsınız. Biz de danışmanlık hizmeti verirken tamamen bu anlatılanlara göre hareket ediyoruz. Danışman hocayı hiyerarşinin en üstüne ekliyoruz. Böylelikle sistem ona göre ilerlemektedir. Genel hatları ile tez nasıl hazırlanır sorusuna yanıt bulabildiğinizi umuyoruz. Profesyonel tez yazdırma işlemleri hakkında bilgi almak için çalışmanızla ilgili detayları bize iletiniz. İnceleme neticesinde size olumlu veyahut olumsuz geri bildirimde bulunacağız.