Geçme Garantisi İçin Tez Hazırlama Nasıl Yapılmalıdır?

7
%100 Doğru Tez Hazırlama Nasıl Yapılmalıdır

Tez Hazırlama Nasıl Yapılmalıdır?

Zannediyoruz bize en çok yöneltilen soruların başında tez hazırlama nasıl yapılmalıdır? Geliyor. Konuyla alakalı akademisyenler de dahil olmak üzere ilgili tarafların farklı görüşleri bulunuyor olsa bile bize göre bu farklılık önemli problem teşkil etmez. Ancak bu gibi konularda tek doğru olduğunu ifade etmek mümkün değildir. O halde birden çok kaynaktan inceleme yapan öğrencilerin kafası karışabileceğinden dolayı süreçle alakalı hangi kaynağa uyması gerektiği ile ilgili bilgi sahibi olmayan öğrenciler tez yazım aşamasında problem yaşayabilir. Bu durumu ortadan kaldırmak adına bize göre tez hazırlama nasıl yapılmalıdır sorusuna ısrarla tek yanıt bulmaktan ziyade belirli asgari koşulların yerine getirilmesi ve bunun etrafında öğrenilen bilgilerden hareketle öğrencinin kendi tez yazım işlemini tamamlaması gerekir. Biraz karmaşık gibi görünüyor olsa bile, burada ifade etmek istediğimiz tam olarak şudur ki; öncelikli olarak intihal olmaması, özgün olması, orijinal olması, doğrulanabilir kaynakların gösterilmesi ve referansların eksiksiz biçimde yazılmasıdır. İşte bu hususlar akademik çalışmalarda hiçbir şekilde tartışmaya açık olmadığından dolayı tüm yüksek lisans tezleri veya dönem projelerinde istisnasız yerine getirilmeleri gerekir. Eğer siz farklı kaynaklardan bu hususlarla alakalı çelişen bilgiler alıyorsanız mutlak suretle her iki kaynaktan bir tanesi yanlıştır. Ancak bunların dışında anlatılan tez öneri formu hazırlama, literatür tarama, metodoloji bölümü veya tartışma-sonuç yazılması gibi kısımların hazırlanması kişiye göre değişkenlik gösteren göreceli kavramlardır. O halde öğrenci olarak sizin yapmanız gereken tez hazırlama nasıl yapılmalıdır sorusu karşısında yukarıda ifade edilmiş olan asgari şartları mutlak suretle karşılayacak bir akademik çalışma meydana getirmektir. Bunun devamında ise ikinci kısımda bahsedilmiş olan hususlar tamamen sizin kendi inisiyatifinizde ve bundan da daha önemlisi danışmanın ne istediği ile alakalıdır. Yüksek lisans dönem projesi ya da yüksek lisans tezi yazan öğrenci olarak ilk adımda yapmanız gereken özgünlüğü sağlamak ve intihal olmayan çalışmalar meydana getirmektir. Danışmanla düzenli görüşmeler yapmak suretiyle kendisinin size karşı olan beklentilerini öğrenmek ve bu beklentilere karşılık verecek şekilde çalışma hazırlamak ise bir diğer önemli husustur. Anlatılanları dikkate aldığınız taktirde tez hazırlama aşaması ile alakalı temel manada ciddi problem yaşamanız beklenemez. Konuyla alakalı bizim web sayfamızda yer alan dokümanları inceleyebilir ve arzu ederseniz farklı kaynaklardan da süreçle alakalı bilgi alabilirsiniz. Sorularınız varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz.