Tez Hazırlama Aşamaları

25

Tez Hazırlama Aşamaları Nasıl Olur

Akademik çalışma yazım süreçleri her bireye göre değişkenlik gösterebilir. Kısacası tez hazırlama aşamalara hakkında yalnızca tek doğru olduğundan bahsedemeyiz. Bu bilgiden hareketle bizim anlattıklarımız kesinlikle doğrudur veya anlattıklarımızda çelişen bilgi gördüğünüzde kesinlikle doğru değildir demek söz konusu olmaz. Kısacası konuyla alakalı herkesin farklı tarzı olduğundan dolayı asgari gereklilikler sağlandığı taktirde dileyen dilediği biçimde akademik çalışma yazabilir. Bu bilgilerden hareketle anlatılanlar tamamen bizim kişisel görüşlerimiz yansıtmaktadır. Makalenin kısıtlılığı sebebiyle sadece üç başlık halinde tez ya da dönem projesi nasıl hazırlanır sorusuna yanıt vermeye çalışacağız. Daha kapsamlı bilgi almak için web sayfamızdaki diğer yayınlara göz atabilirsiniz.

1-) Danışman Seçimi ve Konu Belirleme

Çoğu zaman vurguladığımız üzere zaman bakımından ve emek açısından değerlendirildiğinde basit aşama gibi görünse bile danışman seçimi ve konu belirleme süreci tüm tez ya da dönem projesi yazım sürecini etkileyeceğinden dolayı bize göre en önemli safhâdır. Enstitü tarafından size danışman atanmadan önce mümkün olduğu taktirde kesinlikle hakkında fikir sahibi olduğunuz danışman öğretim üyesi ile çalışmayı tercih ediniz. Eğer bu mümkün olmadı ve sizinle hiç frekansı tutmayan/çalışmak istemediğiniz danışman atandı ise hemen en başta kendisini değiştirmek için dilekçe veriniz. Uyumlu danışman emin olunuz sürecin tamamında sizi ciddi manada etkileyecektir. Doğru danışmanı tercih ettiğinizi varsayarsak konu belirleme aşamasında yapmanız gerekenlerden ilki ilgi duyduğunuz tez ya da dönem projesi konusu belirlemektir. Burada en sık yapılan hata danışmanların görece daha yeni konularla alakalı çalışmayı talep etmesi sebebiyle öğrencinin ilgi duymadığı veyahut ağırlıklı olarak yabancı kaynak bulunan konuları tercih etmeleridir. Çok idealist birisi değilsiniz bu yaklaşımdan kaçınız.

2-) Literatür Taraması ve Araştırma Yöntemi

Doğru danışmanı seçtik ve üzerinde çalışmaktan hoşlandığımız konu belirlediysek artık önemli adımı başarı ile tamamladık demektir. Devamında literatür taraması ve araştırma yöntemi belirlemek yine mühim aşamalardan birisidir. Burada yapmanız gereken konuyla en ufak ilgisi dahi olduğunu düşünürseniz karşınıza çıkan tüm kaynakları okuyunuz ve bu kaynaklardaki bilgilerin çok kısa şekilde özetlerini çıkarınız. Elbette akademik çalışma yaptığınızdan dolayı kesinlikle tüm bilgilerin referanslarını ve bulunduğu sayfaları dahi not alınız. Devamında ise bunları birden çok yere kaydediniz. Literatür taramasına devam ederken artık araştırma yöntemi hususunda netleştirmeniz gerekmektedir. Aslında bu aşama konu belirlemeden ayırt edilmemekle birlikte kabaca danışmanla mutabık olduğunuzu varsayaraktan anket veya mülakat çalışmalarını belirlemelisiniz. Eğer anket uygulayacaksanız kesinlikle daha önce uygulanmış ve geçerliliği olan anket(ler) tercih ediniz. Kesinlikle yeni anket oluşturma gibi çabalar içerisine girmeniz. Tez veya dönem projesi yazarken mülakat uygulayacak olanlar görece daha şanslıdır ve soruları dilediği gibi hazırlayabilirler. Elbette danışmanla mutabık olmak koşuluyla.

3-) Tartışma, Sonuç ve Tez Formatlama

Yüksek lisans veya diğer akademik seviyelerde yukarıdaki başlıkları yerine getirdiyseniz zaten artık tamamlama sürecine ulaşmış bulunmaktasınız. Bundan sonraki aşamada tartışma, sonuç ve tez formatlama işlemleri kalmıştır. Tartışma kısmında konunuzla benzer akademik çalışmalara atıf yapmak suretiyle sizin çalışmanızda bulduklarınızı kıyaslamalısınız. Sonuç kısmı ise son derece öz biçimde yazılmalı ve birkaç sayfadan daha uzun olmamalıdır. Ve en nihayetinde tez formatlama işleminde ise ilgili enstitünün size ilettiği formata uygun şekilde çalışmanızı düzenlemek durumundasınız. Tüm bu işlemleri yaptığınızda her aşamada danışmanla görüştüyseniz artık imzasını alıp teslim etme aşamasına geldiniz demektir. Ek bilgi almak veya başvuru yapmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.