Tez Hazırlamada İzlenecek En Doğru Yol Nedir?

117
kalem tez
En İyi Tez Yazım Merkezi "Kalem tez hazırlama"

Tez Hazırlama

Lisans, önlisans, yüksek lisans ya da doktora gibi seviyelerden mezun olmaya hazırlanan öğrenciler için tez hazırlama süreci başlamaktadır. Peki öğrenciler bu sürece ne kadar hazırdır. Daha önceki yayınlarımızda danışman ve jüri üyeleri açısından ele aldığımız konuyu bu yayınımızda öğrenciler açısından ele alacağız. Öncelikle biz ne öğrenciler ne de hocalar tarafındayız. Biz akademik çalışmalar ve süreçlerle ilgili doğru olan ve doğru yapılanların tarafında yer alıyoruz. O yüzden yayınlarımızda öneriler getirmeden önce eleştiri yapıyoruz. Öğrencilerin mezun olmaya hazırlanırken bitirme tezi ile ilgili kaygıları, aslında zamanı doğru yönetememe ve işini son zamanlara bırakma gibi hataların bir ürünüdür. Millet olarak işini son dakikaya bırakmayı seven bizler mezun olmayı tehlikeye atacak bir konu olsa da bu alışkanlıktan vazgeçmiyoruz diyebiliriz.

Benzersiz İçerikli Tez Hazırlama

Özgünlüğe dikkat edilmemesi, öğrenciler tarafından yapılan başlıca hatalar arasındadır. Çalışmaların gerekli kontrollerden geçtiğine ya da geçeceğine ikna olmayan öğrenciler, kopyala yapıştır yoluyla çalışmaları hazırlayarak kolaylıkla (!) tezini bitirdiğini düşünmektedir. Tezin intihal testine girmesinin ardından yüzde yüze yakın alıntı çıkması ile birlikte kısa bir süre içinde yeniden yazılması gereken bir çalışma ile karşı karşıya kalınmaktadır. Danışman hocalarla iletişim kurmaktan kaçınmak, öğrencilerin sıklıkla yaptığı hatalardan birisidir. Aslında en önce yapılması gereken bu iletişim, öğrencilerin kaçınma tercihi ile birlikte tezin yazımını anlamsız hale getirmektedir. Çünkü danışman hocanın istek ve beklentilerinden uzaklaşılması halinde bundan haberdar dahi olunmamaktadır. Tez hazırlama öğrenciler için kontrollü ve sistemli bir şekilde yürütülmesi gereken bir süreçtir ancak bunun çoğunlukla yapılmadığı görülmektedir.

Tez Hazırlarken Doğru Danışmandan Yardım Alma

Hal böyle olunca akademik çalışmalar konusunda yeterlik düzeyi yüksek olan öğrenci sayısı yetersiz kalmaktadır. Öğrenciler tezle ilgili süreçlerde normalin dışına çıkarak nasıl başarılı olacaklarını harcadığı zamanı tezi yazmaya harcasa inanın çok başarılı çalışmalar ortaya çıkacaktır. Ancak zannediyoruz ki öğrenciliğin doğası ya da olağan getirisi olarak verdiğimiz örnekler yaşanmaktadır. Tüm bu yayınlar tez hazırlama süreci içinde yer alan farklı tarafların sorumluluklarının anlaşılması bakımından açıklayıcı olma beklentisine sahiptir. Bu yayını ve benzer yayınlarımızı okuyan sizler bir tezin yazılması sürecinde neler yapmanız gerektiğine dair yüksek farkındalığa sahip olacaksınız. Benzer konularda bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.

Makaleyi değerlendirin!
Toplam: 1 Ortalama: 5