Tez Düzenleme

17

Tez Düzenleme Yapılır

Belirli süre sabredip ciddi emek harcadığınız akademik çalışmanızla ilgili süreç bazen çıkmaza girebilir. Bu noktada tez düzenleme işlemi gerekebilir. Farklı sebeplerle dahi olsa söz konusu revizelerin yerine getirilmesi çalışma sahibi tarafından bazen mümkün olmaz. Böyle durumlarda profesyonel destek almak isteyebilirsiniz. Bu yayın ile söz konusu süreçle alakalı genel geçer bilgilere yer verilecektir. Aşağıda ayrı ayrı başlıklar halinde akademik çalışmalarla alakalı revizelerden kısaca bahsedilecektir.

1-) Tez Düzenleme Hakkında

Birincil olarak baktığımızda tez düzenleme hakkında söylenebilecek ilk şey içerik hakkında düzenlemelerdir. Eğer içerik hakkında revizeler talep ediliyorsa bunlar konuyla alakalı uzmanlık gerektirdiğinden dolayı herkes tarafından yapılamaz. Eğer böyle talebiniz varsa bizimle iletişime geçmeniz durumunda yapılacak inceleme neticesinde size olumlu veya olumsuz geri bildirimde bulunacağız. Ancak akademik çalışmalarla alakalı belirli bir miktarı hazırlanmış yüksek lisans projeleri veya tezleriyle alakalı işlerde genellikle olumsuz yanıt verdiğimizi belirtmek isteriz. Bunun sebebi hali hazırda var olan çalışmanın toparlanması genellikle yeniden yazmaktan daha zordur.

2-) Tez Yazım Kılavuzu Kontrolü

Tez düzenleme işlemleri ile alakalı ikinci kategori ise tez yazım kılavuzu kontrolü olarak görünmektedir. Tez formatlama olarak bilinen bu işlem ile konu içeriği hakkında herhangi işlem yapılmaz. Tek yapılması gereken dönem projesi veya tezin ilgili enstitünün yazım kılavuzuna göre format açısından düzenlenmesidir. Tahmin edeceğiniz üzere formatla alakalı düzenleme işlemleri konu başlığı ile alakalı teknik bilgiye bilinmesini gerektirmez. Bu sebepledir ki Word programı hakkında yetkinliği bulunan kimseler konudan bağımsız olarak tüm akademik çalışmaların biçimsel düzenlemesini yerine getirebilir. Bu hususta hizmet almak isteyen kimseler çalışmanın son halini, ilgili enstitünün yazım kılavuzunu ve teslim almak istedikleri tarihi bize iletmeleri gerekmektedir. Yapılacak inceleme neticesinde teklifimiz tarafınıza iletilecektir.

3-) En Hızlı Tez Düzenleme Merkezi

Toparlayacak olursak en hızlı tez düzenleme merkezi olarak genellikle konu içeriği ile alakalı düzenlemeler söz konusu ise olumsuz yanıt veriyoruz. Ancak konu format düzenlemesi olunca dönem projesi veya bitirme tezlerinin tamamında olumlu yanıt verilmektedir. İkinci başlıkta bu durumun nedeni açıklanmıştır. Sonuçta içerik düzenlemesi söz konusu olduğunda çalışmayı bir şekilde ilerletmiş kimselerin son halini vermesini önermekteyiz. Diğer şekilde iki farklı kişi çalışmaya dokunduğundan dolayı kısa yoldan sonuca gitmek pek mümkün olmayabilmektedir. Ayrıca danışman faktörü de devreye girmektedir. Son aşamalarda üstlendiğiniz tezi/projeyi yürüten biri olarak, danışman hakkında hiçbir fikir sahibi olmadığınızdan dolayı toparlamak biraz daha zorlu veya zahmetli olabilmektedir. Akademik çalışmalarla alakalı profesyonel destek almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.