Eskişehir Tez Hazırlama Yardım Danışmanlık

8

Eskişehir Tez Hazırlama
Pek çok kimsenin öğrenci şehri olarak düşündüğü Eskişehir’de üç tane üniversite bulunmaktadır. Eskişehir tez hazırlama incelemeleri yapan kimseler 3 farklı yükseköğretim kurumunda eğitime devam ediyor olabilir. Şehirde yer alan üniversiteler aşağıda sıralanmıştır. Bunlar:

Anadolu Üniversitesi Tezleri
Eskişehir Anadolu Üniversitesi ülkemizde uzaktan eğitimi literatüre kazandıran okul olarak ifade edilebilir. Anadolu Üniversitesi tezleri yazma işlemini ise buradaki talebeler yerine getirmek durumundadır. Her ne kadar pek çok örgün öğretim öğrencisi bulunsa bile ülkemizdeki uzaktan eğitim programlarının çok büyük kısmını organize ettiğinden dolayı çoğu insan üniversitenin sadece uzaktan eğitim faaliyetlerinde bulunduğunu düşünmektedir. Oysa gerçekte çok fazla öğrenci potansiyeli vardır ve bunlar örgün eğitim görmektedir. Anlatılanlara ek olarak yine çok fazla sayıda öğrencinin açık öğretim programlarını bu üniversiteden yürüttüğü bilinmektedir. Anadolu Üniversitesi tezleri yazım aşamasına gelmiş öğrencinin yapması gerekenler öncelikli olarak danışmanla mutabık olmak koşuluyla dilediği bir konuyu netleştirmek olmalıdır. Devamında ise yapılacak işlemler neticesinde meydana getireceği literatür taraması bölümünü danışmanın onayına sunmalı ve kendisinin görüşüne göre talep edilen düzenlemeleri yerine getirmelidir. Anlatılan durum uzaktan eğitim bitirme tezi yazım aşaması için de geçerlidir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tezleri
Bu elimizdeki ikinci üniversite Eskişehir Osmangazi Üniversitesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Talebeler Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tezleri yazarken ilgili okulun sistemini ve takvimini dikkate almak durumundadır. Şehirdeki örgün öğretim öğrencilerinin çok büyük çoğunluğu inceleme konusu olan eğitim kurumunda öğrenim görmekte olup, eğitim programının niteliğine göre mezun olmadan önce talebelerin yüksek lisans tezi veya bitirme tezi meydana getirmesi gerekir. Süreçle alakalı sizin için en belirleyici parçası araştırmanın yöntemi yani metodoloji bölümü olduğundan dolayı açıkçası konu başlığı belirlerken en çok bu bölüme odaklanmanız gerekiyor. Araştırma yöntemini seçerken tez konu başlığı ile alakalı olması ve danışmanın bu yöntemi onaylaması son derece önemlidir. Ayrıca Eskişehir tez hazırlama aşamasında anket uygulamak suretiyle istatistik veri analizi gibi metotlardan da yararlanabilir ve böylelikle çok daha nitelikli tezler meydana getirebilirsiniz.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Bitirme Tezleri
Bu kısımda ise Eskişehir Teknik Üniversitesi bitirme tezleri hakkında bilgi paylaşacağız. Yüksek düzeyde öğrenci potansiyelini barındırması nedeniyle şehirdeki var olan iki üniversitenin kapasitesi yetmediğinden dolayı Eskişehir Teknik Üniversitesi üçüncü üniversite olarak kapılarını öğrencilere açmıştır. Burada ağırlıklı olarak teknik eğitim verilmekle birlikte pek çok farklı disiplinden öğrenciler kabul edilmektedir. Eskişehir Teknik Üniversitesi bitirme tezleri yazım aşamasına gelmiş kimselerin yukarıdaki üniversitelerle aynı süreçlerden geçtiği bilinmektedir. Yalnızca burada ilk olarak şu notu paylaşmak gerekiyor ki bölümler genellikle mühendislik, mimarlık veya diğer teknik beceriler içeren programlar olduğundan dolayı tezlerin aynı şekilde içeriklerinin konuya paralel olarak teknik bilgi içermesi beklenir. Her halükarda tez yazım aşaması ile alakalı danışman öğretim üyesinin ne istediği belirleyici olduğundan dolayı yapacağınız görüşmelerde kendisinin önerilerini mutlak suretle dikkate almanız tavsiye edilir. Eskişehir tez hazırlama hakkında farklı üniversitelerle alakalı işleyiş noktasında bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.