Yüksek Lisans Projesi Hazırlama Aşamasında Profesyonel Yardım

18
Yüksek Lisans Proje Yazım Süreci

Yüksek Lisans Projesi

Her eğitim programında mezun olmadan önce akademik çalışma meydana getirmeniz gerekir. Yüksek lisans projesi ise tezsiz yüksek lisans programlarındaki öğrencilerin dersleri tamamlamaları neticesinde meydana getirmeleri gereken akademik çalışmadır. Ana hatlarıyla değerlendirme yapıldığında tezle inanılmaz fark olmayan bu tür çalışmalar elbette görece daha az detaya indiğinden dolayı, sayfa sayısı bakımından kısa olarak meydana getirmektedir. Ancak çoğu danışman öğretim üyesinin düşündüğünü aksine yüksek lisans projesi niteliksiz bir çalışma değildir. Bunun tam aksine her daim vurguladığımız üzere 3-5 sayfalık ödev de akademik olarak hazırlandığı taktirde niteliksiz olmaz. Bazı kimseler veya danışman hocalar herhalde sessiz programlardaki insanların öylesine eğitim gördüklerini ve bunların son derece niteliksiz çalışmalar hazırlamak suretiyle mezun olduğunu düşünmektedir. Bu tür yanlış inanışları hiçbir durumda kabul etmediğimizi ve en basit akademik çalışmanın dahi dikkate değer olduğunu ifade etmek isteriz. Belki de bu tür düşünce içerisinde olanlar kendilerinin hazırladıkları çalışmaların niteliğini zayıf olmasından dolayı böyle bir düşünce içerisine girmektedir. Ya da danışman oldukları yüksek lisans dönem projelerinin niteliksiz olarak hazırlamalarını sağladıkları çıkarımda bulunmak mümkündür. Çünkü onbinlerce yüksek lisans dönem projesi meydana getiriliyor. Eğer bunlar niteliksiz ise neden talebeler bu tür işlemlerle önemli düzeyde zaman kaybediyor ki? Kısacası yüksek lisans düzeyi programlarda meydana getirilen bu tür çalışmaların belirli asgari koşulları karşılaması gerekmektedir. Öğrencilerin çoğu yüksek lisans projesi yazım aşamasında sınırlı düzeyde bilgi sahibi olduklarından dolayı başta danışman olmak üzere yakın çevrelerinden süreçte alakalı deneyimlerinden doğrudan etkilemektedir. Sıklıkla vurguladığımız üzere tez, bitirme projesi veya makale yazım aşamaları ile ilgili ülke genelinde bir standardizasyonun sağlanmaması nedeniyle bu tür düşüncelerin meydana geldiğine inanıyoruz. Toparlayacak olursak bu tür programda eğitim gören öğrencilerin anlatılanları dikkate almadan tamamen kendini geliştirmek maksadı ile kendilerinden beklenen akademik çalışmayı meydana getirmelerini öneriyoruz. Konuyla alakalı yüksek lisans tezi yazım aşamasında ne gerekiyorsa burada da aynısı istendiğinden dolayı bunları yerine getirmek suretiyle nitelikli bir yüksek lisans projesi meydana getirmeleri mümkündür. Konuyla ilgili bilgi almak için bizimle irtibat kurabilirsiniz.