Faaliyetlerimizde önemli bir yer tutan yüksek lisans projesi hazırlama birçok kişinin eğitim gördüğü tezsiz programlarda talep edilmektedir. Yüksek lisans projesi hazırlama son yıllarda önemli düzeyde yaygınlaşmış olan programlardaki akademik içerikli bitirme çalışması olarak isimlendirilmekte ve zaman zaman da dönem projesi olarak da bilinmektedir. İsim olarak farklılıklar göze çarpsa bile, sonuçta istenen akademik içeriğe sahip ve ilgi duyduğunuz bir alanda danışman ile mutabık olduğunuz alanda meydana getireceğiniz bir işten söz edilmektedir. Öyle ki, burada sizden beklenen mezun olmadan önce belirli bir kelime sınırı veyahut sayfa sayısında özgün çalıştay hazırlamanızdır. Konu olarak sınırlama söz konusu olmada bile, genelde öğrencinin veyahut danışman öğretim üyesinin uzmanlığının olduğu ya da ilgi duyduğu bir konu olması beklenmektedir. Peki bizim önerimiz ne olur diyorsanız, açıkçası literatürde yer alan bir konuyu işlemeniz birincil önerimiz olacaktır. Şöyle ki, literatürde sınırlı kaynak bulunan veyahut kaynak bulunuyor olsa bile yabancı kaynak ağırlıklı olan bir konu seçiminde bulunmanız sizler için zorlu olacaktır. En basit ifade ile yabancı kaynak çeviri maliyeti ilk karşınıza çıkacak koşuldur. Ayrıca yabancı dil düzeyiniz eğer ki yeterli değil ise kendiniz yapacak olsanız dahi sorunların meydana gelmesi muhtemeldir. Öyle ise burada sizden beklenen ilk adım, konu seçimi noktasında idealist olmanıza saygı duymakla birlikte dengeli bir yaklaşım sergilemenizdir. Ancak bu birincil koşulu sağlamak her durumda mümkün görünmeyebilmektedir. Gerek danışman yönlendirmesi, gerekse de benzer konularda çokça yüksek lisans projesi hazırlama meydana getirilmiş olması sizi belirli noktalarda kısıtlamaya götürebilmektedir. O halde ne yapacaksınız? Burada konuların literatürde çalışılmamış olması çok zayıf bir seçenek olarak görülebilir. Bunun yanında her konu kendi içerisinde özeldir ve bunun doğal bir sonucu olarak sizin yöntem kısmınız temel belirleyicidir. Kısacası başlık belirlerken metodoloji kısmında öyle bir özelleştirme yapmalısınız ki, konu çalışılmış olsa bile sizin meydana getirmeyi planladığınız çalıştay kendi içerisinde özel olarak kalacaktır. Bunu yapabilmek için en basit ifade ile özel bir örneklem seçmeniz gerekecektir. Birçok kez görüldüğü üzere yüksek lisans dönem projesi hazırlarken nicel bir araştırma yapılmamaktadır. Siz de bu durumda mülakat veyahut inceleme şeklinde bir örnekleme tercihinde bulunabilirsiniz. Bu sayede yukarıda anlatıldığı gibi özel içeriğe sahip bir konu meydana getirebilirsiniz. Sonuçta söz konusu örneklem için sizin konunuz özel bir yüksek lisans projesi hazırlama kategorisine girecektir. Sonuç olarak konu belirleme aşamasında yukarıda ifade edilenleri dikkate almanız elzemdir. Eğer ki bizimle irtibat haline geçerseniz konu seçiminde anlatılanlara paralel biçimde bir iş meydana getirilecektir. Danışman konuyu beğenmese bile biz sizler için alternatif çözüm önerileri üreteceğiz. Başvuru için bizimle irtibat haline geçiniz.