Ücretli Ücretsiz Profesyonel Tez Danışmanlığı

23

Ücretli Tez Danışmanlığı

Öğrenciler için ücretli tez danışmanlığı araştırmalarının nedeni tez ya da proje gibi çalışmalarda nasıl ilerleme kaydedileceği konusunda fikir sahibi olunmamasıdır. Üniversite eğitiminin başlamasıyla birlikte gelecekle ilgili planlarını uygulama aşamasına geçirmeye başlayan öğrencilerin öncelikle tez yazımında başarılı olmaları gerekmektedir. Önlisans ve lisans öğrencilerinin zamanlarının daha fazla olması, tezle ilgili süreçlerde bilgi almaya yönelik çabanın da artmasını beraberinde getirmektedir. Mezun olmak için gereken notun alınması, önlisans ve lisans tezleri için ayırt edici bir nitelik olarak görünmektedir. Çok sayıda öğrencinin üniversiteden mezun olabilmek için gereken ortalamayı tez çalışmasını iyi bir notla geçerek yakaladıkları bilinmektedir. Lisansüstü seviyelerde eğitim gören bireylerin büyük oranda çalışma hayatına atılmış olması, tez yazımı konusunda farklı alternatiflerin gündeme gelmesi ile sonuçlanmaktadır. Ücretli tez danışmanlığı konusunda lisansüstü eğitim seviyesindeki öğrencilerin daha fazla araştırma yapmasının temel nedenlerinden birisi budur. Aynı zamanda seviye yükseldikçe savunma süreçlerinin daha zor hale gelmesi, akademik çalışma hazırlama esaslarına yönelik bilgi arayışının artması şeklinde etkisini göstermektedir. İşte tam da bu noktada değinmek istediğimiz bir husus var. Öğrencilerin büyük çoğunluğu zamanı olmadığı için böyle bir yol izlediğini ifade etmektedir. Hem çalışma hem eğitim hayatının sürdürülmesi konusunda zamanın yetmediği dile getirilerek destek arayışları ortaya çıkmaktadır. Ancak asıl sorun zamanın yetersiz olması değil zamanı yönetme konusunda yetersiz kalınmasıdır. Pek çok öğrenci kendisini zamanı olmadığına inandırarak tezle ilgili bilgi almak için danışmanlık arayışlarını yoğunlaştırmaktadır. Bizlerin önerisi ise zamanı etkin bir şekilde yönetmek için daha fazla çalışılmasıdır. Çünkü etkin bir planlama ile birlikte zaman konusundaki sorunlar ortadan kalkacaktır. Bu konuda öğrenciler o kadar katıdır ki herhangi bir plan yapmayı dahi düşünmemektedir. Sorunun temel nedenlerinden birisi de bu ayrıntıdır, zamanın yetersiz olduğu konusunda kuvvetli bir inanç vardır ancak bu son derece yanlıştır. Tüm bunlar değişime karşı direncin göstergesidir. Ücretli tez danışmanlığı başvuruları, zamanı yönetme konusundaki yetersizliklerin bir ürünü olarak karşımızdadır. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen mesai saatleri içinde bizimle iletişime geçiniz.