Akademik Tez Danışmanlık Nasıl Alınır?

32
TEZDANIŞMAN
ücretli TEZ danışmanlık

Akademik Tez Danışmanlık

Eğitim görülmekte olan disiplinle ilgili bilimsel araştırma yapılması ve bunun yazılı rapor haline getirilmesi sürecinde bazen akademik tez danışmanlık konusunda destek gerekebilmektedir. Böylece ilgili bölümde meydana getirmekte olduğunuz yüksek lisans tezi/projesi hususunda kısmi olarak bile olsa işlemlerin birazını başkalarına delege etmeniz mümkün hale gelmektedir. Bunun sonucunda ise yürütülmekte olan süreçle alakalı daha hızlı yol katedilmesi hedeflenmektedir. Konuyla ilgili profesyonel tez yazım hizmeti veren kişi veya kurumlar pek çok alternatif hizmet sunduklarından dolayı, süreçle ilgili belirleyici olan sizlerin tam olarak hangi hususta desteğe ihtiyacınız olduğu gerçeğidir. Söz gelimi çok nadir bile olsa bazı yüksek lisans öğrencileri seminer derslerinde SPSS veri analizini öğrenmekte ve dolayısıyla tez içerisinde uyguladıkları anket verilerini istatistiksel manada işleyebilmektedirler. Yalnız bu hususta çok az yüksek lisans öğrencisi bu programı kullanmayı bildiğinden dolayı genellikle söz konusu işlemle alakalı dışarıdan destek alma durumu söz konusudur.

1-) Akademik Tez Danışmanlık Ne Demek?

Öncelikli olarak merak edilmekte olan akademik tez danışmanlık ne demek? Hakkında bilgi verilmesi icap ettiğinden dolayı konuyla ilgili talebelerin merakını gidermek istiyoruz. Lisans veya lisansüstü eğitim programlarından mezun olmak isteyen öğrencilerin bölümleriyle alakalı konularda bitirme tezi, dönem projesi veya yönlendirilmiş çalışma gibi isimlerle nitelendirilen bilimsel araştırmaları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu çalıştaylarla alakalı işlemlerin herhangi bir noktasında dışarıdan hizmet almaya akademik danışmanlık diyebiliriz. Söz konusu işlem istatistik veri analizi olabileceği gibi tez formatlama işlemi de olabilir. Mühim olan üniversite öğrencisi olarak herhangi bir adımda yazımla alakalı desteğe gereksinim duymanızdır.

2-) Akademik Tez Danışmanlık Nasıl Alınır?

İhtiyacımız olduğunu öğrendiğimiz tez/proje yazım süreciyle alakalı olarak akademik tez danışmanlık nasıl alınır? Burada yakın çevremizden bir arkadaşımızdan herhangi bir kıstasla ilgili destek almak mümkün olduğu gibi ücreti mukabilinde herhangi bir kişi veya kurumdan da destek almak durumu söz konusu olabilmektedir. Kısacası sizin imkan ve olanaklarınızla alakalı olarak tezde/projede tam olarak ne istediğiniz ve bu yardıma nereden ulaşabileceğiniz belirleyici olacaktır. Eğer ki anlatılan biçimde yakın çevrenizde bilgisine başvurabileceğiniz birisi var ise görece şanslısınız. Ancak tez hazırlama işlemleri hususunda yakınlarınızda bilgi alabileceğiniz kimse yoksa internet üzerinde tez destek çalışması yapanlara ulaşmanız icap eder.

3-) Akademik Tez/Proje Araştırmaları

Üniversitenizde size atanan danışmanla çalışmaya başladıktan sonra hızlı biçimde akademik tez/proje araştırmaları yapmanız gerekir. İyi bir yüksek lisans öğrencisi bilimsel açıdan nitelikli araştırmacı olmalıdır. Çünkü günümüzdeki yaygın dijitalleşme neticesinde artık bilgiye ulaşmak eski zamanlara göre son derece kolaydır. Örnek vermek gerekirse bilgisayar başından kalkmadan gayet üstün nitelikli bilimsel araştırmalar yapmanız mümkündür. Çünkü tezler, makaleler ve birçok bilimsel yayın artık dijital olarak yayınlanmaktadır. Hatta tez yazımıyla direkt olarak ilgisi olsun ya da olmasın kitapların pek çoğu da dijital olarak yayınlanmaktadır. Son olarak kütüphanelerde dahi birçok kaynak dijital ortama taşınmakta ve ilgili taraflarca incelenebilmektedir. Hal böyle olunca dilediğiniz biçimde kaynaklara bilgisayar üzerinden ulaşabilmeniz mümkün hale gelmiştir. Kısacası artık basılı kaynakların dönemi bitiyor gibi görünmektedir. Bu durumun bilimsel makalelere olan ilginin artması sonucunda daha da hızlı biçimde dijitale dönüşü getireceği düşüncesi ilgili pek çok tarafça teyit edilmekte olduğu anlaşılmaktadır.

4-) Yüksek Lisans Tezleri Yazımı

Yukarıda anlatılan gelişmeler yaşanırken akademik tez danışmanlık hakkında gelişmelerin yüksek lisans tezleri yazımı sürecini ciddi manada kolaylaştırdığı çıkarımında bulunmak iddialı yaklaşım olmayacaktır. Çünkü lisansüstü programlardan başlamak üzere artık insanlar için çalışma hayatı hızlı biçimde başlamış olmaktadır. Lisans öğrencilerinin çok büyük kısmı eğitimlerine devam ederken çalışma hayatına atılmadıklarından dolayı kütüphanelere fiziksel ziyaret yapmak vs. onlar için problem teşkil etmez. Çünkü çok fazla boş vakitleri olduğundan dolayı gerek üniversitelerin gerekse de üniversite dışında yer alan kütüphanelerin ziyaret edilmesi için bolca vakit bulunur. Oysa yüksek lisans ya da doktora düzeyinde eğitim gören kimselerin zaman problemleri olduğundan dolayı ağırlıklı olarak mobil cihazlardan ulaşabilecekleri kaynaklardan yararlanmayı tercih etmeleri olağandır. Kısacası yüksek lisans tezlerinin hazırlanması noktasında dijital materyaller sıklıkla tercih edilmektedir. Üniversiteler de bu hususta sürece katkı sunmaya çalışmakta ve öğrencilerin kütüphane erişimlerini desteklemektedirler. İstanbul Bilgi Üniversitesi de bu konuyla ilgili öğrencilerin yararlanması için kütüphane hizmetlerini ilgili tarafların kullanımına açmıştır. Bilgi almak için arayınız..

5-) Acil Akademik Tez Danışmanlık Hizmeti

Sonuç itibariyle akademik çalışmalar yaşanan dijitalleşmeden nasibini almıştır. Öğrenciler acil akademik tez danışmanlık hizmeti almak istedikleri anda somut olarak kişilere/kurumlara ulaşmak yerine ağırlıklı olarak dijital mecraları tercih etmektedir. Yalnızca profesyonel tez yazım desteği almak için değil; kendilerine kaynak bulmak gibi amaçlarla da benzer şekilde dijital ortamlar tercih ediliyor. Özellikle YÖK Tez Merkezi, Dergi Park ve diğer bilimsel yayın taramaları inanılmaz sayıda kaynaklara ulaşmayı artık mümkün kılıyor. Bu durumda kalkıp kütüphane ziyaretleri yapmak pratik, hızlı ve ekonomik olmuyor. Dönem projesi hazırlama aşamasıyla ilgili çeşitli adımlarda destek ihtiyacı duyuyorsanız çalışmayı planladığınız konu, araştırma yöntemi ve diğer detaylarla ilgili bize bilgi verirseniz inceleme yapıp size geri bildirimde bulunabiliriz. Detaylı bilgi almak ya da başvuru yapmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Makaleyi değerlendirin!
Toplam: 1 Ortalama: 5