Birçok öğrenci tez/proje hazırlama aşamasında tez danışmanlık fiyatları hakkında inceleme yapmaktadır. Firmamızın Tez Yazdırma Fiyatları hakkında ise bizim standart bir ücret politikamız bulunmamaktadır. Çünkü tamamen gelen bilgilere göre netleştirilmekte olan bu kıstas hakkında ortalama bir rakam telaffuz etmek doğru olmayacaktır. Burada ancak sizden istenen bilgileri bize iletirseniz yaklaşık dahi olsa bir ücretlendirme yapılması mümkün olacaktır. Kısacası birçok değişken bulunması sebebiyle konuyla alakalı ortalama rakam paylaşmayı doğru bulmuyoruz. Kaldı ki burada bizim çeşitli noktalarla ilgili olarak çizdiğimiz dış çerçeve direkt olarak belirleyici olacaktır. Söz gelimi birebir alıntı sınırı ya da yabancı kaynak kullanım düzeyi birçok kişi tarafından dile bile getirilmemektedir. Oysa teklif aşamasında size iletilecek dosyada bu hususların da yer aldığı genel çerçeve belirtilmektedir. Bunları ciddiye almanızı öneriyoruz çünkü ne satın alacağınızı bilmek en temel haklarınızdan birisidir. Aksi durumda ileride ciddi maliyetlere katlanmanız olasıdır.

 

Bitirme Tezi Yazan Yerler

Çoğunlukla bitirme tezi yazan yerler bir ya da birkaç kişiden oluşmaktadır. Bu sebeple de profesyonel olmayan bitirme tezi yazan yerler birçok talebenin mağdur olmasına sebep olmaktadır. Çünkü insanlık hali olarak hastalık, beklenmeyen durumlar ve hatta ölüm gibi hususlar hepimiz için su götürmez bir hayat gerçeğidir. Hal böyle olunca da zaman zaman iş hayatında aksaklıklar söz konusu olmaktadır. Elbette bizim de başımıza bu ya da bunlar gibi benzer beklenmeyen durumlar gelmektedir. Ancak mühim olan tez ya da proje yazım sürecinde böyle bir durum ortaya çıktığında işlemleri bir başkasının devralması neticesinde söz konusu müşterinin mağdur olmamasını sağlamaktır. Elbette bunu hazırlayan bireyler de insandır ve olası bir sorun durumunda işlemler aksayabilir. Biz de tam olarak bu gibi durumlarda hemen işlemleri bir başkasına devrediyoruz ve böylelikle işi yapan kişinin mağdur olmaması için zamanında gönderim yapıyoruz.

Yüksek Lisans Tezi Hazırlama

Her daim vurguladığımız üzere yüksek lisans tezi hazırlama aşamasını yerine getirmesi gereken çalışma sahibidir. Ancak yüksek lisans tezi hazırlama işlemleri çeşitli sebeplerle sekteye uğrayabilmektedir. Çünkü beklenmeyen durumlar, konuya yeterince ehemmiyet verememe, iş hayatının yoğunluğu ve sosyal hayata vakit ayırma gibi sebeplerle birçok kişi işlemleri planlı bir biçimde yönlendirememektedir. Bunun üzerine birkaç deneme aşamasında danışmanın yeterince yönlendirme yapmaması da eklenince talebeler ne yapacağını bilememektedirler. Bu durumun neticesinde ise zaten kısıtlı olan zamanı ilerleme yapamayacak biçimde kullanmak can sıkıcı bir hal almaktadır. Genel olarak da insanlar sürece küsmekte ve bir şekilde işlemleri ertelemektedir. En nihayetinde teslim zamanı yaklaşır ancak elde somut bir ilerleme mevcut değildir.

 

Tez Yazım Ücretleri

Halihazırda mevcut bir ilerleme olmadığından ötürü profesyonel işlem satın almak için tez yazım ücretleri araştırılır. Tez yazım ücretleri hakkında yapılan incelemeler neticesinde ise işletmemizin de arasında bulunduğu profesyonel akademik danışmanlık firmalarına ulaşılır. Konuyla alakalı olarak insan kaynakları kapasitemizle direkt olarak orantılı biçimde gerçekleştirilen faaliyetlerimiz ile, eğer mümkünse talep eden bireylere teklif iletilmektedir. Karşılıklı süreçlerle alakalı olarak mutabık olmamız neticesinde ise ortak bir planlama yapılır ve başlangıç prosedürlerinin yerine getirilmesiyle birlikte süreç başlatılır.

 

En İyi Tez Merkezi

Sonuç olarak tüm bu anlatılanları yerine getirmek için en iyi tez merkezi diye nitelendirilen kurumlardan birine ulaşmak gerekiyor. En iyi tez merkezi olarak deklare edilen kurumların hangisi olduğu bizim için bile soru işareti içermektedir. Kendimizle ilgili olarak bu ve benzeri nitelendirmeleri kullanmaya pek sıcak baktığımız söylenemez. Bize göre kimin iyi ya da kötü olduğuna karar verecek mekanizma tüketicinin kendisidir. Ancak bu demek değildir ki kendimize güvenmiyoruz ve pozitif yönlerimizi ön plana çıkarmayacağız. Burada önemle vurgulamak isteriz ki birçok konuda önemli yenilikleri ilk olarak ortaya koyan bir işletme olarak hakkınızı korumak bizim için son derece mühimdir. Ek olarak tüketicinin her noktada haklı olduğunu ifade edemeyiz. Burada bizim yaklaşımımız her iki tarafın da haklarını tam olarak bilmesi ve bunların işin daha henüz başlangıç aşamasında taraflarca ortaya konulması şeklindedir. Kısacası henüz teklif aşamasında tüm bilgilendirmeyi yapıyoruz ve böylelikle ileride istenmeyen sürprizlerin önüne geçmeye çalışıyoruz. Detaylı bilgi almak ve/veya başvuru yapmak için bizimle irtibat kurabilirsiniz.