Türkiye Genelinde Üniversitelere Tez Danışmanlığı

6
kalem tez
En İyi Tez Yazım Merkezi "Kalem tez hazırlama"

Türkiye Genelinde Üniversitelere Danışmanlık

İstatistik analiz ve kılavuza göre düzenleme (biçimsel düzenleme ya da formatlama) alanında çalışan işletmemiz Türkiye genelinde üniversitelere iş yapar durumdadır. Üniversiteler devlet üniversitesi ya da vakıf üniversitesi gibi kategorilere ayrılsa da akademik çalışmalarda SPSS (Statistical Package for Social Sciences) analizler ve biçimsel düzenleme işlemleri standardı olan süreçlerdir. Bu nedenle üniversitelerin adı ve kategorisi fark etmeksizin bu süreçlerde hizmet verdiğimizi belirtmek isteriz. Bu yayınımızda değindiğimiz hizmetlere olan ihtiyacın nedenlerini incelemeye çalışacağız. İlk olarak istatistik analiz kısmından başlarsak bazı danışmanların gerçek dışı bir yaklaşım olarak lisans ya da lisansüstü seviyede eğitim gören öğrencilerden istatistik analiz programlarını bilme beklentisi içinde olmaları söz konusudur. Son derece yersiz bir beklenti olarak görünen bu husus öğrencileri zor duruma sokmakta, zaten tezle ilgili süreçlerde yeterli bilgisi olmayan öğrenci bir de panik yapmaktadır. Öyle ki öğrenciler danışman hocalarına istatistik analiz programlarını bilmedikleri ya da bilmelerinin gerekmediğini söylemekten dahi çekinmektedir. Araştırma görevlileri, unvanları fark etmeksizin akademisyenler için dahi istatistik analiz programlarını bilme ve kullanma zorunluluğu yoktur. Elbette söz konusu programların bilinmesi fayda sağlayacaktır ancak bu yönde bir zorunluluktan bahsedilmesi mümkün değildir. Bunun doğal sonucu olarak Türkiye genelinde üniversitelere iş yapar durumda olan işletmemizden istatistik analiz yardımı alabilirsiniz. Bu noktada belirtmemiz gereken husus çoğunlukla SPSS analizleri yönünde talepler geldiğidir. Sosyal bilimler için istatistik analiz programını niteleyen bu analizler son yıllarda yaygın şekilde tercih edilmektedir. Bir diğer iş alanı olarak kılavuza göre çalışmaları düzenleme noktasında ise alanında uzman ekip üyelerimiz formatlama çalışmalarını yerine getirmektedir. Akademik çalışmaların standardı olmadığını daha önce pek çok yayınımızda ifade etmiştik ve önemli olanın danışman hoca ile jüri üyelerini ikna etmek olduğunu vurgulamıştır. Akademik çalışmalardaki bu iki alan içinse bir standart vardır. Dolayısıyla biçimsel düzenleme talepleriniz için de Türkiye genelinde üniversitelere iş yapar durumda olan işletmemizi tercih edebilirsiniz. İstenenler ve yapılması gerekenler ilgili fakülte/enstitü kılavuzunda açıkça belirtildiği için süreçleri başarıyla sonuçlandırmada zorluk yaşanmayacaktır.