Tez Anket Çalışması Yapılır

Son yıllarda sıklıkla karşılaştığımız bir terimdir tez anket çalışması. Özellikle sosyal bilimler disiplinlerinde son yıllarda tez anket çalışması adeta olmazsa olmazdır. Çünkü literatürle alakalı olarak o kadar çok bilgi var ki, bunlara ulaşmak zor değildir. Hal böyle olunca da herhangi bir akademik çalışmada odaklanılan nokta gereç-yöntem kısmı olmaktadır. Aslında bu durum son derece olağandır. Sonuçta ilgili akademik çalıştayı farklı kılacak olan kısım burasıdır. Az ya da çok hemen her konuda literatür bilgisine ulaşmak bir şekilde mümkündür. Aynı şeyleri tekrar etmenin bir mantığı olmadığından dolayı odak nokta araştırma kısmı olacaktır. Burada da hemen şöyle bir düşünce akıllara gelebilir, anketlerin çoğu birçok tezde/projede kullanılmaktadır. Temel manada bu bilgi doğru olsa bile mühim olan örneklem kısmıdır. Yani anketin uygulandığı çevre ve kitle sürekli değişkenlik gösterdiğinden dolayı aslında aynı anketten birçok farklı sonuç çıkmaktadır. Dahası farklı zaman konusu da mühimdir. Çünkü şöyle düşünün siz bir yüksek lisans tezi için anket uygulayacaksınız. Bunla ilgili anketi altı ay gibi bir zaman aralığında aynı kişilere uygulasanız, muhtemelen farklı sonuçlar alırsınız. Anketin ya da kişilerin aynı olması bir şey değiştirmez. Zaman faktörü insanların görüşlerini mutlaka etkileyecektir.

1. Tez Anket Çalışması Hakkında

Hemen her yayında vurguladığımız üzere tez anket çalışması hakkında söylenebilecek en mühim husus git gide talep edilen bir işlem olmasıdır. Tez anket çalışması hakkında mevzubahis duruma ek olarak biz de bu yöntemi önerdiğimizi ifade edebiliriz. Eğer anket uygularsanız çalışmanızı özel kılan inleme söz konusu olacaktır. Belki lisans çalışmaları için fazla emek gerektirmesi münasebetiyle tercih edilmez. Yine de yüksek lisans ve doktora düzeyi tezlerde olmazsa olmaz bir kıstas olarak düşünülebilir.

2. Tez Anket Çalışması Nasıl Yapılır?

Anlatılanlar güzel ancak tez anket çalışması nasıl yapılır? Burada işlemler son derece basittir. Tez anket çalışması nasıl yapılır diye üzerinde uzun uzadıya düşünecek bir husus yoktur. Eğer ki doktora düzeyinde değilseniz ilk yapmanız gereken, konu belirleme aşamasında geçerliliği ve güvenilirliği olan bir ölçek bulmaktadır. Eğer konuyla alakalı ölçek yoksa konuyu revize etmeniz önerilir. Ola ki bu aşamada ölçeği (anketi) netleştirmezseniz ileride sorunların sonu gelmez. Bunu netleştirdikten sonra demografik soruları belirlemeniz gerekiyor. Ölçek kısmına soru eklemek/çıkarmak mümkün değildir. Daha doğrusu bilimsel değildir. Ancak demografik kısma dilediğiniz soruları ekleyebilirsiniz. Sonrasında danışmandan onay alınız ve bu anketleri dilerseniz çıktı alarak, dilerseniz de elektronik ortam üzerinden uygulayınız. Elde edeceğiniz veriler teziniz için son derece mühim olacaktır.

3. Tez Anket Çalışması Gerekli Mi?

Bu konuda çeşitli görüş ayrılıkları olsa bile %100 zorunluluk var diyemeyiz. Yani tez anket çalışması gerekli mi denildiğinde olmazsa olmaz bir konu denilemez. Buna rağmen sosyal bilimler disiplinlerindeki tezlerde/projelerde sıklıkla talep edilmektedir. Bu bir zorunluluk olmamakla birlikte tezlerde %90’lar düzeyinde uygulandığını ifade edebiliriz. Açıkçası bize başvuru yapan kimselere de önerimiz anket uygulamaları yönündedir. Anlatılanlara ek olarak sayısal analiz yapılacağı için elde edeceğiniz bulgular tartışmaya açık olmayacaktır. Yalnızca öncedeki cümlede anlatılan durum bile savunma aşamasında sizin için adeta can simidi olabilir.

4. Tez Anket Çalışması Analizi Yapılır

Sonuçta tüm bu anlatılanları dikkate aldınız ve tez anket çalışması analiz yapılır diyen kurumumuza ulaştınız. Bizler konuyla alakalı olarak SPSS ve diğer programlarda analiz yapabiliyoruz. Böylelikle sizin elde ettiğiniz verileri istatistik bilimi ışığında sistemli bulgular haline getiriyoruz. Üstelik tamamı şeffaf şekilde. Sonuçlara hiçbir şekilde müdahale edilmez. Ki biz hem veri giriş hem de analiz çıktı dosyalarını sizlerle paylaşıyoruz. Böylelikle manipülatif bir sonuç olmadığını görebilirsiniz. Aynı şekilde siz de danışmana bunu iletebilirsiniz. Son olarak henüz analize başlamadan olası senaryoyu hazırlıyoruz ve yapılması muhtemel analizleri onay için danışmana sunuyoruz. Böylelikle iş bittikten sonra sürprizlerle karşılaşmıyorsunuz. Detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Gerek tez, proje ve makale gibi akademik çalışmalarda gerekse de akademik içerikli olmayan konularda tüm istatistik veri analizleri tarafımızdan yapılabilmektedir.

Tez Anket Örnekleri