Pazarlama Tezleri Hazırlama

42

Pazarlama Tezleri Hazırlama Danışmanı

Geçmiş dönemlerde satıştan ibaret zannedilen bu kavram günümüz işletmelerinde en yoğun çalışma gösterilen konulardan birisidir. Pazarlama tezleri hazırlama ise bu konuda eğitim alan öğrencilerin kurumsal hayatlarında kullanacakları yoğun bilgiyi işlemeye başladıkları alan olarak görülmektedir. Hatta kurumsal hayatta çalışmakta olan bireylerin işlerindeki görevlerine uygun konular seçtikleri görülmüş veyahut şirket çıkarına uyacak biçimde araştırmalar yapmaktadırlar. Bu yaklaşım son derece mantıklı görünmekte çünkü hem eğitim hayatında yerine getirilmesi zorunlu olan yüksek lisans dönem projesi veya tezi yazım aşamasını tamamlıyorsunuz. Hem de bunu sağlarken çalıştığınız işe değer katacak bulgular elde ediyorsunuz. Neresinden bakarsanız mükemmel!

1-) Pazarlama Tezsiz Yüksek Lisans

Geçmiş yıllarda MBA programlarının altında görülen ve yalnızca ders olarak işletme yönetimi yüksek lisans eğitiminde olan pazarlama tezsiz yüksek lisans programları, artık bağımsız bölüm olarak faaliyet göstermektedir. Böylelikle ağırlıklı olarak pazarlamanın ilgi alanına giren konuları işleyen öğrenciler, kendilerini konuyla alakalı uzmanlaştırmaktadırlar. Gün geçtikçe daha fazla ilgi gören bu akademik programların yaygınlığı iyiden iyiye artacak gibi görünmektedir.

2-) Yüksek Lisansta Pazarlama Bölümü

İşletme yönetiminin hiçbir kısmını birbirinden tamamen ayırmak mümkün olmasa dahi yüksek lisansta pazarlama bölümü veya diğer tüm disiplinler kendi içlerinde ayrı kategorilere ayrılmaktadır. Özellikle yakın geçmişte pazarlama faaliyetlerinin artık satıştan ibaret olmadığı anlaşılmıştı. Şimdiki çağdaş yaklaşımlara göre bu faaliyetler henüz bir şey üretmeden önce başlamaktadır. Yani günümüz kurumsal işletmeleri müşteri ne istiyor sorusuna henüz ortada ürün-hizmet yokken karar vermelidir. Akdi durumda bu sıkı rekabet koşullarında işletmelerin ayakta kalması söz konusu dahi değildir. Anlatılanların bilincinde olan firmalar pazarlama faaliyetlerine ciddi manada önem vermektedir. Peki lisans ya da yüksek lisans eğitimlerine devam eden talebelerde durum nedir? Bunlar gelişmeler karşısında neler yapmaktadır derseniz, onlar da çağdaş yaklaşımları araştırmakta ve meydana getirilen dönem projeleri veya tezlerde konuları irdeleyerek bu hususa dikkat etmektedirler.

Stratejik Pazarlama Bölümü Yüksek Lisans Projeleri

3-) Acil Pazarlama Tezleri Hazırlama

Son kısımlara gelirken çeşitli nedenlerle acil pazarlama tezleri hazırlama noktasında çeşitli problemler yaşıyor olabilirsiniz. Böyle durumlarla karşı karşıya kalmamak adına zamanı doğru yönetmek ve takvim ilan edildiği anda işleme koyulmak gerekiyor. Çünkü tez yazımı ya da yüksek lisans dönem projesi hazırlama süreci az az ama kontrollü emek gerektiriyor. Detaylarla ilgili bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ek Kaynak: Üniversite Pazarlama İletişimi Tez Koleksiyonu

Makaleyi değerlendirin!
Toplam: 1 Ortalama: 4