Ankara Tez Merkezi

52

Ankara Tez Merkezi Akademik Danışmanlık

Ülkemizin ikinci büyük şehri olan başkentte pek çok öğrenci Ankara tez merkezi arayışı içerisindedir. Bahsedilen arayış bazı öğrenciler için hazırladığı tezin çıktısını almak üzere olabileceği gibi bazı öğrenciler için tez anket analiz yaptırma gibi konuları içerebilir. Çoğunuzun tahmin edeceği üzere artık sosyal bilimlerle alakalı bölümlerde eğitim gören insanlar genel manada tezlerinde nitel veya nicel araştırma yapmaktadırlar. Nitel araştırmalar yönlendirilmiş soru formu veya mülakat olarak isimlendirilir ve araştırmacı tarafından hazırlanan açık uçlu sorular katılımcılara yöneltilir. Buna örnek vermek gerekirse Ankara’nın nüfusunun son yıllarda çok arttığı görülmektedir. Bu durumun işgücü ve işsizlik açısından ne tür bir dezavantaj getirdiğini paylaşabilir misiniz? Gibi açık uçlu ve tamamen katılımcının vereceği yanıtlar doğrultusunda tek satır ya da sayfalarca olabilecek herhangi bir çalışma türüdür. Nitel çalışmaların temel problemi tezlerde veya dönem projelerinde bunları sistemli bulgur haline getirirken meydana çıkar. Özellikle katılımcı sayısının fazla olduğu tezlerde öğrenciler bunları sistemli hale getirmekte zorlanır. Örnek vermek gerekirse mevzubahis araştırma yöntemi ile alakalı soru yönelttiğimiz 20 kişi sizi çok farklı ve muhtemelen birbirinden çok alakasız yanıtlar verecektir. Bunu NVivo gibi programlar aracılığıyla yapabileceğiniz gibi manuel olarak tablolar halinde sunmak ve her katılımcının verdiği yanıtlardan etiket kelimeler çıkarmak suretiyle hazırlayabilirsiniz. Her iki koşulda da ciddi zorluk ve zahmet gerektirdiğinden dolayı açıkçası nitel çalışmalar çok çok yüksek düzeyde tercih edilmez. Tez yazım aşamasında Ankara tez merkezi araştırması yapan öğrencilerin metodoloji kısmında yönelebileceği ikinci alternatif ise nicel araştırma yöntemidir. Burada anket veya ölçek dediğimiz, aslında neredeyse birbirinin aynısı olan çeşitli soru formları katılımcılara yönetilmektedir. Anketler de cevaplar çeşitli seçeneklerden oluşmaktadır ve katılımcı mutlak suretle burada belirtilen alternatif seçeneklerden birini cevap olarak işaretlemek durumdadır. En kötü senaryoda tez veya dönem projesinde diğer diye bir seçenek bulunmakta ve katılımcı hiçbir yazı kendine uymuyorsa diğer alternatif seçeneğini işaretleyebilmektedir. Ancak bilimsel araştırma yöntemlerinde çokça bahsedildiği üzere sözgelimi 100 kişilik bir katılımcının olduğu anket çalışmasında diğer seçeneğini 20-30 tane yanıt olarak görülmesi beklenmez. Burada kabaca bir yüzde belirtmek gerekirse %5 veya on maksimum düzeyde diğer seçeneğe beklenir. Eğer diğer seçeneğine daha yüksek oranlarda yanıt geliyorsa burada araştırma yöntemine ve dolayısıyla da tez anketini değerlendirmek tekrar revize etmek gerekmektedir. Toparlayacak olursak Ankara tez merkezi olarak yaptığımız araştırmalarda metodoloji kısmında bu iki alternatiften birini kullanabilirsiniz. Detaylı bilgi almak için bizimle irtibat kurunuz.

Makaleyi değerlendirin!
Toplam: 1 Ortalama: 5