Bugünün inceleme konusu tez planı örneği nedir ve bu dokümantasyon nasıl hazırlanır? olarak belirlenmiştir. Bu yayını incelemeniz akabinde tez planı örneği hakkında temel bilgilere sahip olmanız bir yana bu dosyanın hazırlanması hususunda bilgi sahibi olmuş olacaksınız. Böylelikle gereksinim duyduğunuz takdirde ilgili dokümantasyonu bizzat kendinizin hazırlaması olağan olacaktır. Yine de eğer ben hazırlamak istemiyorum ve bu işlemler hususunda hizmet satın alacağım diyorsanız da bize başvuruda bulunabilir ve hem bu konuda hem de diğer hizmetlerimiz konusunda bilgi alabilirsiniz. İnceleme konumuza dönecek olursak bir işlemin ya da eylemin gerçekleşebilmesi için uyulması konusunda yapılan tasarım işlemlerine plan denilmektedir. Öyleyse işe henüz başlamadan önce süreçle ilgili kaba taslak bir fikir sahibi olunması gerekiyor ki, planlama yapmak mümkün olabilsin. Sizin de tahmin edeceğinize göre eğer ki ilgili işlemlerle ilgili hiçbir fikriniz yok ise sağlıklı ve gerçekçi bir planlama yapılması pek olağan görünmemektedir. Öyleyse bu dokümantasyonu meydana getirebilmek için öncelikle tez nasıl hazırlanır, asgari gereklilikler nedir gibi konularda temel bilgilere sahip olmanız elzemdir. Bu konuların detaylı olarak incelenmesi icap eden hususlar olması sebebiyle bu yayında değinilmesi mümkün değildir. Konuyla alakalı diğer bilgilendirme yayınlarımıza web sayfamız içerisinden ulaşabilirsiniz. Kısacası işin niteliği ve gereklilikleri bilinmelidir ki ancak bu durumda tam manasıyla istendiği biçimde bir çalıştay ortaya çıkarılabilsin. Öyleyse siz öğrencilerden beklenen aslında bu işlemlerin niteliği ve gerektirdikleri hakkında fikir sahibi olmanızdır. Bu bilgilere sahip olduğunuz varsayımından hareket edilir ise, değinilmesi gereken bir diğer husus yazılı olarak planlamanın yapılmasının önemidir. Birçoğumuz okulun istediği bir prosedür olması sebebiyle bu işlemi yapıyoruz ancak amaç sadece prosedürleri yerine getirmek olmamalıdır. Çünkü kendiniz hazırlayacak olsanız da hizmeti satın alacak olsanız da asıl olan bu plana bağlı şekilde süreci yönetebilmek olmalıdır. Hazırlayacağınız planlamayı gün içerisinde görebileceğiniz bir yere yazılı olarak yerleştiriniz. Diğer taraftan zaman yönetilmesi en zor kıstaslardan birisidir. Çünkü tez yazım işlemleri orta-uzun süreli işlemler olduğundan dolayı süreç birçok değişken içermektedir ve bu değişkenler sizin planlamanızı kesinlikle etkileyecektir. Öyleyse tez planı örneği meydana getirmeden önce ilk dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi de olası riskleri öngörmek ve gerçekçi bir planlama yapmaktır. Örnek vermek gerekir ise tez/proje işlemleri çoğu zaman bir yıl gibi bir sürede sonuçlandırılmaktadır. Oysa bir yıl gibi bir süre insan hayatında çok uzun olarak nitelendirilebilir. Şöyle ki bu süreçte hasta olabilirsiniz, bir yakınınızı kaybedebilirsiniz, iş değiştirebilirsiniz, işsiz kalabilirsiniz, evlenebilirsiniz veyahut çocuk sahibi olabilirsiniz. Sadece bu birkaç örnekte bile hayatınızın ciddi manada etkileneceği ortadadır. Bu örnekler çoğaltılabilir olsa da maksat sizin nelerle karşılaşabileceğinizi ifade etmektir. Tüm bu anlatılan sebeplerle planınıza her durumda hata payı bırakmalısınız. Buna ek olarak süreçleri daima hemen başlangıçtan sonra hızlı şekilde sonuca gidecek biçimde sonuçlandırmalısınız. Yani talebe arkadaşların yüzde 95’inin yaptığı gibi işlemleri son dakikaya bırakmamalısınız. Birçok kez danışmanlar dahi işin başlangıcında ilgilenmez iken son adımlara doğru öğrencilerden birkaç gün içerisinde çoğu kez mümkün olmayan taleplerde bulunabilmektedir. Bu gibi sebeplerle danışman öğretim üyelerinin öğrencilerin bu şekilde son anlara erteleme alışkanlığı kazanmasına direkt etkisi bulunmaktadır. Sonuçta eğer öncelikli olarak yukarıda anlatılanları yerine getirirseniz geriye kalan çok zor işlemler olmayacaktır. Tez planı örneği hazırlarken genelde aşağıdaki gibi kaba taslak planlama yapılması yeterlidir. Bunları kendi çalışmanıza göre revize etmek suretiyle birkaç seçenek ekleyebilir veya çıkartabilirsiniz. Bizim süre olarak önerimiz ise her işlem için ortalama 10-15 gündür. Sadece literatür yazım işlemleri için bu on – on beş günlük sürelerin en az 3-4 kez olması gerektiğini unutmayınız. Son adımda ise yapacağınız işlem olası iş yükü öngörüsüne göre tarihleri ilgili maddenin karşına yazmak olacaktır.

Genel manada akademik çalışma süreçlerini biz aşağıdaki şekilde kurgulamaktayız. Siz de tez planı örneğini buna göre uyarlayabilirsiniz.

 • Konu belirleme aşaması
 • Öneri hazırlama safhası
 • Etik kurul başvuru formu hazırlanması (gerekli ise)
 • Taslakların meydana getirilmesi (içindekiler)
 • Ara kontrol süreçleri ve literatürün yazılması safhaları (en az 3-4 kez danışman ile yapılanların paylaşılması önerilmektedir)
 • Metodoloji (yöntem) kısmının kesinleştirilmesi
 • Anket ve/veya mülakatın kesinleştirilmesi,
 • Anket ve/veya mülakatların uygulanması
 • Elde edilen bulguların analiz edilmesi
 • Özet, sonuç ve gerekli ise tartışma vs. yazılması,
 • Yazım kılavuzuna göre biçimsel düzenleme işlemleri,
 • Teslim ve teslim sonrası süreçler (baskı işlemleri ve üniversite içi prosedürlerin yerine getirilmesi).