Tezde Mülakat Nasıl Uygulanır?

982
Tezde Mülakat
Tezde Mülakat Nasıl Uygulanır

Tezde Mülakat Nasıl Uygulanır?

Tez ya da projelerde metodoloji bölümü son derece mühimdir. Peki tezde mülakat nasıl uygulanır? Bildiğiniz üzere akademik çalışmalarda nitel ve nicel araştırmalar bulunmaktadır. Nitel çalışmalar denildiğinde mülakat ve yarı yapılandırılmış soru formu gibi uygulamalar kullanılır. Böylelikle araştırmacı meydana getireceği akademik çalışmasında ilgili taraflarla görüşmek suretiyle onlardan alacağı verileri çalışmasında kullanabilir. Söz konusu yöntemi uygulamak açıkçası biraz zorlu ve zahmetlidir. Çünkü tezde mülakat nasıl uygulanır dediğinizde tahmin edeceğiniz üzere soruları hazırlarsınız ve ilgili görüşmeci ile karşılıklı oturup kendisine sorularınızı iletirsiniz.

Mülakat nasıl değerlendirilir?

Devamında ise bu kişi size konuyla alakalı düşündüklerini anlatmak suretiyle yanıtları paylaşır. Bu uygulama yüz yüze olabileceği gibi soruların hazır olarak kendilerine gönderilmesi ve onların dosya veya dijital ortama yanıtlarını kaydetmesi biçiminde de olabilir. Ancak akademik çalışmalarda öz bilgi olması istendiğinden dolayı genellikle mülakatlarda konunun dağıldığı görülür. Sonuçta karşılıklı konuşma şeklinde geçtiğinden dolayı ve dış etkenlerin son derece yüksek düzeyde görüşmeyi sekteye uğratması kuvvetle muhtemel olduğundan dolayı bazen aslında soruyla hiç alakası olmayan yanıtların alındığı görülür. Bunun yanında sorulara alakalı yanıt alınıyor olsa bile tezde kullanmaktan çekineceğimiz biçimde uzun ve gereksiz detaylardan oluşan yanıtlar da söz konusu olabilir. Hal böyle olunca da araştırmacının bunları sadeleştirmesi gerekir.

Mülakata giderken nasıl hazırlanmalı?

O halde tez veya dönem projesi yazarken eğer mülakat uygulamanız zorunlu ise yapmamız gereken konuşmacıyı her daim kontrol altında tutmak olmalıdır. Bu sebeple de katılımcının canını sıkmayacak biçimde gerektiği durumlarda sözü kesilmeli ve sorunun yanıtına yönelik olarak çeşitli açıklayıcı bilgiler verilebilir. Bu bilgiler kısa öz bilgiler olmalı ki katılımcı tezle alakalı soruları somut biçimde ortaya koyabilirsin. Bunun yanında mülakatların diğer dezavantajı ise uzun olduğundan dolayı bunları yazıya aktarmanın zorludur. Günümüzde ses kayıt cihazları ya da telefonlardan ses kayıt işlemlerinin kolaylıkla yapılabilmesi sebepleri ile genelde karşılıklı görüşmeler kayıt altına alınır. Bu kişilerin verdiği yanıtlar araştırmacı tarafından tezde kullanılmak üzere bizzat Microsoft Word ortamına aktarılır. Ancak konuşmada dağıldıysa veya yanıtlar tahmin edilenden uzun olursa araştırmacı bunları yazıya aktarmak için gerçek manada uzun uzadıya süreçlerle karşı karşıya kalabilir. Toparlayacak olursak tezde mülakat nasıl uygulanır denildiğinde soruların öncelikle son derece açık ve net olması beklenir.

Mülakat Süreçleri Nelerdir?

Devamında ise katılımcının bunun yüksek lisans dönem projesi veya tez de kullanacağı bilgilerin girilmesi gerekir ve mümkün olduğunca kısa ve öz bilgileri paylaşması rica edilir. Eğer konuşma zaman zaman farklı konulara doğru ilerliyorsa araştırmacı katılımcıyı üzmeden nazik biçimde gerekli yönlendirmeleri yapmalı ve sorulara tam karşılık gelecek yanıtlar almaya çalışmalıdır. Sonuç olarak nitel uygulama türlerinden yarı yapılandırılmış soru formu veya mülakat pek çok öğrenci için kolay gibi görünüyor olsa bile bize göre eğer bu husus sizin için olmazsa olmaz kıstas değilse anket uygulamak suretiyle istatistik veri analizi yapmanızı öneriyoruz. Orada sorulara seçenekler üzerinden yanıt alındığından dolayı görüşmenin amacından uzaklaşmayacağı bilinmektedir. Ek bilgi almak için bizimle irtibat kurabilirsiniz.

Makaleyi değerlendirin!
Toplam: 2 Ortalama: 5