Tez Yazma Hizmetleri

111

Tez Yazma Danışmanlık Hizmetleri

Tez, bir kişinin doktora derecesinde en önemli rolü oynar. Öğrenci ile doktora unvanı arasındaki tek engeldir. Bu nedenle, bir tezin en profesyonel dil ve analiz ile en kesin ve bilgilendirici sonu ile bazı yenilikçi ve son derece nadir bulgulara sahip olması çok önemlidir. Tez yazma hizmeti sağlayan Help In Project, konudan dile ve içeriğin kalitesinden yapılacak istatistiksel/istatistiksel olmayan teste kadar tezinizin her yönünün uygun olmasını sağlar. Uygun ve yeterli sayıda referanstan uygun biçimlendirmeye ve liste devam ediyor. Bu nedenle, ihtiyaç duyduğunuz tüm tez yazma yardımı için tek durak noktasıyız.

Tez Yazma Hizmetleri – Standart
Kelimeler: 0 – 10000
Oran: 47000 INR
Teslimat: 25 Gün
Sayfa: 50
Kelimeler: 10001 – 16000
Oran: 61000 INR
Teslimat: 40 Gün
Sayfa: 80
Şimdi sipariş ver
Kelimeler: 16001 – 21000
Oran: 78000 INR
Teslimat: 55 Gün
Sayfa: 100
Taksit: 2
Şimdi sipariş ver
Kelimeler: 21001 – 26000
Oran: 100000 INR
Teslimat: 65 Gün
Sayfa: 130
Taksit: 2
Şimdi sipariş ver
Kelimeler: 26001 – 32000
Oran: 130000 INR
Teslimat: 80 Gün
Sayfa: 160
Taksit: 3
Kelimeler: 32000 – 38000
Oran: 145000 INR
Teslimat: 90 Gün
Sayfa: 200
Taksit: 3
Kelimeler: 38001 – 44000
Oran: 180000 INR
Teslimat: 115 Gün
Sayfa: 230
Taksit: 3
Kelimeler: 44001 – 50000
Oran: 200000 INR
Teslimat: 145 Gün
Sayfa: 260
Taksit: 3
Kelimeler: 50001 – 55000
Oran: 215000 INR
Teslimat: 180 Gün
Sayfa: 300
Taksit: 3
Şimdi sipariş ver
Kelimeler: 55001 – 62000
Oran: 240000 INR
Teslimat: 220 Gün
Sayfa: 350
Taksit: 4
Şimdi sipariş ver
Kelimeler: 62001 – 70000
Oran: 280000 INR
Teslimat: 245 Gün
Sayfa: 400
Taksit: 4
Şimdi sipariş ver
Kelimeler: 70000 – 75000
Oran: 300000 INR
Teslimat: 260 Gün
Sayfa: 430
Taksit: 4
Şimdi sipariş ver
Kelimeler: 75001 – 80000
Oran: 318000 INR
Teslimat: 280 Gün
Sayfa: 450
Taksit: 4
Şimdi sipariş ver
Kelimeler: 80001 – 85000
Oran: 348000 INR
Teslimat: 310 Gün
Sayfa: 500
Taksit: 4
Şimdi sipariş ver
Kelimeler: 85001 – 100000
Oran: 377000 INR
Teslimat: 320 Gün
Sayfa: 550
Taksit: 4
Şimdi sipariş ver
Tez Yazma Hizmetleri – Acil Durum
Kelimeler: 0 – 6000
Oran: 56000 INR
Teslimat: 8 Gün
Sayfalar: 30
Şimdi sipariş ver
Kelimeler: 6001 – 8000
Oran: 73000 INR
Teslimat: 13 Gün
Sayfa: 40
Şimdi sipariş ver
Kelimeler: 8001 – 12000
Oran: 99000 INR
Teslimat: 13 Gün
Sayfa: 60
Şimdi sipariş ver
Kelimeler: 12001 – 16000
Oran: 132000 INR
Teslimat: 18 Gün
Sayfa: 80
Taksit: 2
Şimdi sipariş ver
Kelimeler: 16001 – 19000
Oran: 155000 INR
Teslimat: 25 Gün
Sayfa: 90
Taksit: 2
Şimdi sipariş ver
Kelimeler: 19001 – 21000
Oran: 171000 INR
Teslimat: 30 Gün
Sayfa: 100
Taksit: 2
Şimdi sipariş ver
Kelimeler: 21001 – 26000
Oran: 188000 INR
Teslimat: 40 Gün
Sayfa: 130
Taksit: 2
Şimdi sipariş ver
Kelimeler: 26001 – 32000
Oran: 218000 INR
Teslimat: 45 Gün
Sayfa: 160
Taksit: 2
Şimdi sipariş ver
Kelimeler: 32001 – 38000
Oran: 236000 INR
Teslimat: 55 Gün
Sayfa: 200
Taksit: 2
Şimdi sipariş ver
Kelimeler: 38001 – 45000
Oran: 253000 INR
Teslimat: 65 Gün
Sayfa: 240
Taksit: 2
Şimdi sipariş ver
Kelimeler: 45001 – 55000
Oran: 300000 INR
Teslimat: 80 Gün
Sayfa: 300
Taksit: 3
Şimdi sipariş ver
Kelimeler: 55001 – 62000
Oran: 325000 INR
Teslimat: 110 Gün
Sayfa: 350
Taksit: 3
Şimdi sipariş ver
Kelimeler: 62001 – 70000
Oran: 354000 INR
Teslimat: 130 Gün
Sayfa: 400
Taksit: 3
Şimdi sipariş ver

Proje Tez Akışında Yardım

Tezde bulunması zorunlu olan bazı bölümler vardır. Doktora tez yazım hizmetlerimiz bir tezde en az beş bölüm üzerinde çalışmakta olup bu bölümler tezin gerekliliği ve derinliğine ve üniversitenin gerekliliklerine göre artabilmektedir. Bu bölümler gereklidir, ancak tüm tezi tanımlamak için yeterli değildir, çünkü farklı tez yazımı için gereklilikler değişebilir. Bir tez, araştırma konusunun yönlerinin net bir resmini vermek için aşağıdaki bölümlere ayrılabilir.

Bölüm 1

Giriş: Bu bölüm, araştırma problemlerinin arka planını verir ve araştırma konusuyla ilgili temel kavramlar hakkında temel oluşturur. Ardından çalışmanın amaç ve hedefleri, araştırma soruları ve çalışmanın önemi tanımlanmıştır. Tez yazım hizmeti veren her kuruluşun bu bölüme azami önem vermesi gerekir.

Bölüm 2

Literatürün Gözden Geçirilmesi: Bu bölüm, teorik arka plan ve mevcut araştırma konusuyla ilgili mevcut çalışmalara ilişkin tartışma dahil olmak üzere literatür taramasının ayrıntılı analizini içerir. Bu bölüm, araştırma konusuyla ilgili mevcut mevcut literatürdeki farklı ilişkiler, modeller, teoriler, deneyler, metodolojiler ve diğer benzer yönlerle ilgili olarak çalışmanın literatür tarama yönünü kapsar.

Bu bölüm, araştırmanın mevcut araştırma için kavramsal bir model oluşturmasına dayanan mevcut araştırmanın temelini oluşturur. Tüm doktora tezi yazma hizmetleri, anket tasarlayarak başlamalı, toplanacak veri türünü, yapılacak testleri veya görüşmeleri, yapılacak analizleri anlamalı ve her şey literatür tarama bölümünün bir parçası olmalıdır.

Bölüm 3

Araştırma Metodolojisi: Bu bölümde, araştırmayı yürütmek için kullanılan yöntemler açıklanmaktadır. Birincil veri toplamayı (nicel veya nitel) ve ardından ikincil verileri (birincil verilere dayalı olarak) içerir. Burada yazar, araştırma felsefesini ve ardından araştırma tasarımını tartışır. Ayrıca, örneklem büyüklüğü, plan, ölçüm aracı (anket) dahil olmak üzere örnekleme planı ve veri toplama prosedürleri tartışılır. Ayrıca, veri toplama ve analiz araçlarını ve tekniklerini ve ardından güvenilirlik ve geçerliliği tartışır.

4. Bölüm

Veri Analizi ve Yorumlama: Birincil ve ikincil araştırma yoluyla toplanan veriler yardımıyla, çalışmanın amaçlarını ortaya çıkarmak için yapılacak analiz bu bölümde yapılır. Yapılacak kantitatif ve/veya kalitatif analiz, sonuçları ve yorumlarıyla birlikte burada sunulmaktadır.

Bölüm 5

Sonuç ve tavsiyeler: Bulguların analizine dayanarak, çalışmanın amaçlarına dayalı olarak bu bölümde sunulan sonuçlar çıkarılmıştır. Son olarak, çalışmanın sınırlılıkları çalışmanın gelecekteki kapsamı ile birlikte tartışılmıştır.

Help In Project’te Tez yazmanın, harika bir araştırma şeklinde en iyi sonuçları elde etmek için değişiklikler, yazılar ve yeniden yazmalar, düzenleme ve yeniden düzenleme gerektirebilecek uzun ve sürekli bir çalışma olduğunu anlıyoruz ve bu nedenle üç tane sunuyoruz . ücretsiz düzenleme ayrıca . İyi bir tez için sadece iyi bir araştırma yapmak ve aydınlatıcı sonuçlar almak yeterli değildir, bu nedenle tez yazımına yardımcı olan ekibimiz, araştırma ve bulguların üniversitenin yönergeleri dahilinde en iyi şekilde sunulmasını sağlar.

” ekibimiz, ” Projede Yardım tüm tez hazırlama yönlerinizle aşağıdaki şekilde ilgilenecektir:
  • Projeniz için bir yol haritası görevi görecek uygun bir düzen oluşturulacaktır. Düzen, araştırmanıza dahil edilecek tüm bölümleri ve alt bölümleri kapsayacaktır.
  • Daha sonra araştırmanızın temelini oluşturacak olan tüm bağımlı ve bağımsız faktörlerin/değişkenlerin tanımlanabilmesi için kapsamlı bir literatür taraması yapılacaktır.
  • Araştırmanız için uygun ve en alakalı araştırma metodolojisi çerçevelenecektir.
  • Nitel ve/veya nicel araştırmayı desteklemek için, çalışmanın konusu ve alanının gerekliliğine göre birincil ve/veya ikincil analiz yapılacaktır. Ayrıca, araştırma istatistiksel/istatistiksel olmayan analizlerle desteklenecektir.
  • Çıkarımlar yapmak ve bunları en doğru şekilde sunmak, tarafımızca en profesyonel şekilde yürütülecek olan tez yazımının en önemli yönlerinden biridir.
  • İçeriğin biçimlendirilmesi, okulunuzun/kolejinizin/üniversitenizin yönergelerine göre yapılacaktır.
  • Referanslama, şartnamenize göre gerekli formatta kağıtta yapılacaktır. “Projede Yardım”, makaleye yeterli sayıda referansın dahil edilmesini sağlayacaktır.
  • %100 intihalsiz çalışmayı garanti ediyoruz. İntihal raporu istemeniz durumunda projeniz ile birlikte tarafınıza sağlanacaktır.
  • Makalenin içeriğinden, bölümünden veya yönünden memnun değilseniz, ücretsiz düzenleme hizmetimizden yararlanabilirsiniz. Hizmetimize göre, her siparişinizde size üç ücretsiz düzenleme sağlayacağız.

Yukarıda belirtilen tüm süreç daha sonra Tezinizin tamamlanmasına yol açacaktır.

Not- Yapılan istatistiksel ve istatistiksel olmayan tüm testler dahil olmak üzere uzmanlarımız ve araştırmacımız tarafından takip edilen her adımı tam olarak anlamanız gerekiyorsa, “Bireysel Destek Sistemimizi” tercih edebilirsiniz.

Yukarıdaki tartışmayla ilgili herhangi bir soru, yorum veya ek bilgi için lütfen info@helpinproject.com adresine bir e-posta bırakın.

SSS –

Tez ödevimi kim yazacak

Cevap) Makaleniz, araştırmanızın alanında uzman bir ekip tarafından yazılacaktır. Makaleniz, araştırma alanında 7 yıldan fazla deneyime sahip konu uzmanlarının gözetiminde, alanda en az 5 yıllık araştırma deneyimine sahip yazarlar ve editörler tarafından yazılacaktır.

Gazeteyi aldıktan sonra ödeme yapabilir miyim?

Cevap) Tez yazım yardımımız ön ödemeli bir hizmettir. Yazarlarımız, ödeme alındıktan sonra kağıt üzerinde çalışmaya başlarlar.

Tezi ele alan ve tez üzerinde çalışan ekip ne kadar nitelikli?

Cevap) Ekip, uzmanlık konularında akademik araştırmalarda 5 yıldan fazla deneyime sahip Yüksek Lisans veya Doktora sahibi yazarlardan ve içerik editörlerinden oluşur. Dil editörleri, İngilizce akademik araştırma ve yazma alanında 3+ yıllık deneyime sahiptir. Konu uzmanları, uzmanlık konularında 7+ yıllık araştırma deneyimine sahip doktora sahipleridir.

Yazarımla nasıl iletişim kurabilirim?

Cvp) Temas noktası olacak ve projenizin tüm detayları ve gereksinimleri hakkında sizinle iletişim kuracak olan proje sorumlunuzla iletişime geçebilirsiniz. Proje yürütücünüz projenizden sorumlu olacak ve tezinize tahsis edilen ekibi yönetecektir.

Makalenizdeki intihal yüzdesi nedir?

Cevap) Tez yazım yardım ekibimiz tüm müşterilerimize %10’dan daha az intihal garantisi vermektedir. Makalenizin önemini bildiğimiz için yazarlarımız intihal konusuna gereken özeni göstermektedir. İntihal raporu talep etmeniz durumunda, Turn-it-in yazılımı aracılığıyla oluşturulan intihal raporunu size sağlayabiliriz (Ücretlidir).

Başka hangi hizmetleri sağlıyorsunuz?

Cevap) Tez yazım yardımı dışında başlıca hizmetlerimiz arasında tez yazımı hizmeti, Özet yazımı hizmeti, araştırma makalesi yazımı, redaksiyon hizmeti, redaksiyon hizmeti, ödev yazımı bulunmaktadır. Akademik araştırma ve yazmanın yanı sıra, iş ve pazarlama alanları için de içerik yazımı ve yönetimi konusunda uzmanız.

Makaleyi değerlendirin!
Toplam: 8 Ortalama: 4.9