Sosyal bilimler disiplinlerinde verilerin analizi edilmesi maksadı ile SPSS analizi yaptırmak istiyorum düşüncesinde olabilirsiniz. SPSS analizi yaptırmak istiyorum konusunda profesyonel destek alabilmek maksadı ile yapılan incelemeler neticesinde ise doğru kurumlardan birisine ulaşmak mühimdir. Çünkü bu program sosyal bilimler disiplinlerinde elde edilen verilerin sistemli olarak analizini gerçekleştirdiğinden dolayı sistemli bir bilgi ve tecrübe gerektirmektedir. Anlatılanlara ek olarak istatistik temel bilgisine de ihtiyaç duyulacağından dolayı, programı nasıl kullanacağınızı bilmek tek başına yeterli olmayacaktır. Bu durumun temel nedeni ise seçilecek evrenden ve örneklemden başlamak kaydı ile analiz sürecinde olası durumu doğru değerlendirmek ve mevcut duruma göre alternatiflere karar verebilmektir. Basit olarak ifade edilecek olursa, eldeki mevcut veride normal dağılım mı söz konusu yoksa bunun tersi bir durum mu söz konusudur? Farklı bir durumda ise faktör analizini uygulamak mümkün mü ya da değil midir? Gibi birçok durum söz konusu olabileceğinden dolayı, amaca hizmet edecek biçimde ilgili analistin bunu en doğru biçimde tespit etmesi mümkündür. Sıklıkla tecrübe ettiğimiz üzere birçok danışman öğretim üyesi konuyla alakalı son derece sınırlı bilgiye sahiptir ve yürütmekte olduğu yüksek lisans tezleri ya da projelerinde danışmanlığını yaptığı talebeye katkı sağlayamamaktadır. Hal böyle olunca da bizim gibi profesyonel kurumlardan destek alınması icap eder. Biz de tam bu noktada yalnızca anketlerde değil, herhangi bir sayısal veriyi SPSS paket programı aracılığı ile yerine getirmekteyiz. Başvuru için mevcut durumunuzu bize özetleyecek biçimde bilgileri iletirseniz gerekli değerlendirme yapılacak ve size geri bildirimde bulunulacaktır.

 

SPSS Veri Analizi

Sosyal bilimler disiplinleri, fen bilimleri disiplinlerine göre daha yeni olarak gelişmiştir. SPSS veri analizi de bu disiplin içerisinde yenidir. SPSS veri analizi konusu anlatılan sebeplerle birçok kişi için çok zor ve zahmetli bir kategori olarak bir kenarda durmaktadır. Buna ek olarak sosyal bilimler disiplinlerinde genel manada sayısal çıkarımlar somut olarak yapılamamaktadır. Şüphesiz bunun en temel nedeni kavramların birçok göreceli kavram içermesindendir. Hal böyle olunca da son yıllarda artık bu disiplinde birçok akademik yayında (tez, proje ya da makale gibi) istatistik veri analizi talep ediliyor. Çünkü birçok muallak nokta bu sayede somut olarak ele alınabilmektedir. Başta anket olmak üzere, sayısal olarak sistemli tüm bilgiler program aracılığı ile analiz edilebilmekte ve sayısal çıktılar ortaya konulabilmektedir. Kısacası bu yöntem gerek öğretim üyeleri gerekse de talebeler tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Gereksinim duymanız durumunda SPSS veri analizini ayrıca satın alabileceğiniz gibi tezle ya da dönem projesiyle birlikte satın alabilmektesiniz.

 

Amos ve Lisrel Analizleri

Ağırlıklı olarak SPSS biliniyor olsa bile verilerin sistemli bulgular haline getirilmesinde Amos ve Lisrel programlarında da faydalanılır. Amos ve Lisrel analizleri bazı durumlarda SPSS paket programının yerine getiremediği işlemleri de yerine getirebildiğinden dolayı zaman zaman tercih edilmektedir. Tam olarak SPSS’in muadili olarak nitelendirilemez olsalar bile, tamamlayıcı bir yazılım olarak ifade edilebilir. Ayrıca Amos programında moderatör ve mediatör analizler de yapıldığından dolayı bu tür analizlerin yapılmasında sıklıkla tercih edilir hale gelmiştir. Burada yapmaya çalıştığımız tamamen sizden gelen veriler ve bu verilerden elde edilmeye çalışılan amaç etrafında analizleri yönlendirmektir. Muhtemelen birçok çalışma sahibi konuyla ilgili fikir sahibi olmadığından önermede bulunamaz ancak biz tüm gerekli yönlendirmeleri sağlıyoruz. Sizden beklenen veri yapısını bizimle paylaşmanız ve amacınız, hipotezleriniz gibi bilgileri iletmenizdir. Bu bilgileri bize iletip SPSS analizi yaptırmak istiyorum ya da diğer hangi paket programda istatistik veri analizi istiyorsanız ilgili uzman arkadaşımız konuyla alakalı olarak önerisini sizinle paylaşacaktır. Akabinde siz de bunlarla ilgili danışmanla görüşmek suretiyle onay alırsınız ve biz de analizleri hazırlayıp sizinle paylaşabiliriz.

 

Anket Veri Analizi

Başta tez/proje ya da makale gibi akademik çalışmalar olmak üzere, anket veri analizi birçok durumda talep edilebilir. Anket veri analizi ile amaçlanan aslında çeşitli amaçlarla meydana getirilen ölçeğin bir anket formu haline getirilmesi ve bunun neticesinde amaç doğrultusunda toplanan verilerden sistemli bulgular elde etmektir. Kısacası akademik çalışmalarda somut sayısal bulgular elde etmek amacıyla kullanılıyor olsa bile, farklı amaçlarla da istatistik veri analizi gerekebilir. Örnek vermek gerekirse herhangi bir firma yeni çıkaracağı bir ürünle/hizmetle alakalı olarak tüketicinin düşüncesini öğrenmek isteyebilir. Bu hususta ise ürünleri/hizmetleri tüketicilerden deneyimlemesini ister. Söz konusu deneyimleme sırasında ise bilgileri sistemli şekilde toplamak adına çeşitli soruları bir anket haline getirir ve elde edilen bilgileri bu formlar aracılığı ile toplar. İşte bu verilerden sistemli bulgular ancak SPSS analizleri ile mümkün olabilir. Kısacası yalnızca akademik olarak değil, akademik olmayan verilerin de analizleri yapılabilir. Tüm bu hususlarla alakalı olarak profesyonel hizmetlerimizden yararlanmak için bizimle irtibat kurabilirsiniz.

 

İstatistik Veri Analizi Yapan Yerler

Sonuç olarak akademik ya da özel araştırmalarınızda istatistik veri analizi yapan yerler gereksinimi ortaya çıkabilir. Bu durumda istatistik veri analizi yapan yerler arasında alternatifleri ne şekilde değerlendirebileceğiniz noktasında yardımcı olması maksadıyla hazırlanan bu doküman ile umarız işinize yarar bilgileri ortaya koyabilmemiz mümkün olmuştur. Değerlendirme yaparken bizim de dahil olduğumuz şekilde bir kıyaslama yapmanızı öneriyoruz. Burada öncelikle sizden istenen bilgileri (veriler, ölçek(ler) ve ölçeğin kaynakları, amaçlar, hipotezler vs.) ilgili kuruma iletmeniz başlangıç için yeterli olacaktır. Bu bilgiler doğrultusunda ise size geri bildirimde bulunulacak ve çalışma sistemi ile alakalı detaylar paylaşılacaktır. Eğer ki işleyişle alakalı size bir doküman iletilmezse bunu mutlak suretle talep ediniz. Ayrıca yazılı anlaşma yapılmasına da dikkat etmeniz bir diğer önemli noktadır. Tüm bunları yaparken elbette web sayfasını da incelemeniz önerilmektedir ve en nihayetinde ücret noktasında kıyaslama yapabilirsiniz. SPSS veri analizi yaptırmak istiyorum diyen tüm kimseler için hizmetlerimizden faydalanmanız bizim için önemli olduğundan dolayı, size yapılacak yönlendirmeleri dikkate almanızı öneriyoruz. En önemlisi de her adımda bizim size ilettiğimiz bilgiler hakkında mutlak suretle danışmandan olur almanız mühim bir husustur. Detaylı bilgi almak ya da başvuru yapmak için bizimle dilediğiniz iletişim kanalı üzerinden irtibat kurabilirsiniz.