Tez İstatistik Yapılması ve Veri Analiz Yöntemleri

9

Tez İstatistik Yapılması

Tez-proje yazım aşamasında literatür kısmının yanında metodoloji bölümü bulunmalıdır. Yöntem adı da verilen bu bölümde tez istatistik yapılması gerekir. İstatistiki verilerin anket aracılığı ile toplanmış veriler olabileceği gibi büyüme rakamları, enflasyon verileri veya ihracat verileri gibi çeşitli sayısal bilgilerden de meydana gelebileceği bilinmelidir. Kısacası meydana getireceğiniz akademik çalışmanın amacı doğrultusunda veri setinin hazır olması veya toplanması gerekir. Elbette burada yapılması gereken henüz yüksek lisans dönem projesi veya tezleri yazım aşamasında konu belirlerken verinin olup olmadığını tespit etmeniz gerekir. Eğer veri toplayamayacak durumdaysanız konu başlığınızı revize etmeniz gerekebilir. Hatta bazı durumlarda tez yazım aşamasında muhtemel verilere ulaşması mümkün olmayan öğrencilerin konuları değiştirdiği hemen hemen herkesçe bilinmelidir. Eğer henüz işin başında bu işlemlere karar vermediyseniz ileride söz konusu veri setine ulaşamayacağınızdan dolayı yaptığınız pek çok işlemin boşa gitmesi ve yazdıklarınızın hiçbir işe yaramaması durumu söz konusu olabilir. Kısacası tez istatistik yapılması için verilerinizin hali hazırda bulunuyor olması gerekir. Literatür kısmını tamamladıktan sonra yöntem kısmına geldiğinizde artık bu aşamaya geçmeniz ve eldeki sayısal veriler ya da anket veri analizlerini artık yapmanız gerekir. Genellikle bu işlemler SPSS adı verilen istatistik analiz programında gerçekleştirilir. Böylece sistemli bulgular elde etmeniz mümkündür. Söz konusu programda yapılacak analizler neticesinde elde ettiğiniz bulgular tablolar haline getirilir ve bu tablolar tezin içerisine entegre edilir. Ancak konuyla alakalı bilgisi olmayan birisi için tezdeki bu tablolar hiçbir anlam ifade etmeyeceğinden dolayı tabloların anlamlı biçimde yorumlanması ve ne anlatmak istediğinizin ortaya konulması elzemdir. Böylelikle konuyla alakalı hiçbir bilgisi olmayan bir insan bile söz konusu yorumları okuduktan sonra tablolardaki rakamların ne anlattığını öğrenebilmesi mümkündür. Kısacası tez istatistik yapılması son yıllarda ağırlıklı olarak sosyal bilimler alanındaki tezler olmak üzere hemen hemen tüm akademik çalışmalarda başvurulan yöntemdir. Ayrıca süreli yayın olarak tabir edilen makalelerde de bu tip istatistik veri analizleri yapılır ve pek çok bilim insanı tarafından literatüre kazandırılan çalışmalarda bu tür bölümler olur. Konuyla alakalı ortalama bir yüksek lisans öğrencisinin söz konusu programı kullanmayı bilmesi mümkün olmadığından dolayı yapılması gereken profesyonel destek hizmeti almak olabilir. Süreçle alakalı danışman hocanızla görüşüp istatistik veri analizini nasıl yapacağınızı ve uygulama türünü öğreniniz. Eğer danışman onay verirse konuyla alakalı dışarıdan profesyonel destek alıp işlemleri tamamlayabilirsiniz. SPSS veri analizleriyle alakalı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.