Girişimcilik Tezi Yazım Süreci

58

Girişimcilik Tezi Yazım Süreci Nasıl İlerliyor

Yatırımcı olmak ve girişimci olmak kavramları sıklıkla birbirine karıştırılır. Girişimcilik tezi yazım süreci başlıklı bu yayında inceleyeceğimiz hususların ilki girişimcilik yüksek lisans programlarıdır. Devamında ise kadın girişimcilere yönelik tezler ve en sonunda ise doğru girişimcilik tezi yazın işlemleri hakkında bilgi vereceğiz. Günümüzde ilgili tarafların hala üzerinde tartıştığı konulardan biri olması münasebetiyle ilgilenen kimseler için faydalı yayınlardan birisi olacağını düşünüyoruz. Çünkü birçok kimse girişimciliğin eğitimle kazandırılabilecek davranış olmadığını düşünmektedir. Aslında bu husus kısmi olarak doğru olmakla birlikte eğitimin önemli katkı sunacağı beklenmektedir. Toparlayacak olursak aslında ifade etmek istediğimiz şudur ki girişimcilik ruhu olmayan birisine eğitim pek fazla katkı sunmayabilir. Tersinden bakıldığında ise önemli düzeyde girişimcilik karakteri bulunan insanlara eğitimin ciddi manada fayda sunacağını düşünüyoruz. Bu bilgiden hareketle söz konusu programların yakın gelecekte yaygınlaşacağını ve önemli düzeyde fayda sağlayacağına inanıyoruz. Ayrıca programlarda hazırlanacak tezler veya dönem projeleriyle birlikte girişimcilerin ya da daha doğru tabirle girişimci adaylarının gelecekte ilgili taraflara ışık tutacak bilgiler meydana getirebileceğini düşünüyoruz.

1-) Girişimcilik Yüksek Lisans Programları

Son dönemlerde ilgi gören programlardan bir diğeri de girişimcilik yüksek lisans programları olarak karşımıza çıkmaktadır. Yukarıda bahsedildiği üzere her ne kadar belirli kitlelerin girişimciliğin eğitimle olmayacağını düşünmelerine rağmen, biz bu konuda kendilerinden ayrışıyoruz. Eğitim, gönüllü olmayan veya istemeyen birine zaten katkı veremez. Ancak niteliği düşük dahi olsa arzusu yüksek öğrenciye söz konusu eğitim programlarının önemli düzeyde fayda sağlayacağına inanıyoruz.

2-) Kadın Girişimcilere Yönelik Tezler

Toplumsal cinsiyet ve kadınların pozitif ayrıştırılması gibi konular gündemdeki yerini korumaktadır. Hal böyle olunca da kadın girişimcilere yönelik tezler son derece popüler görülmektedir. Ayrıca kadın girişimcilere yönelik teşvikler dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de önemli düzeyde artış göstermiştir. Artık kadınların çalışma hayatında bulunması bir yana ciddi manada girişim faaliyetlerinin başında bulundukları görüldüğünden dolayı bu tür çalışmaların öncelikle akademik camiaya devamında ise ilgilenen insanlara ciddi manada fayda sunacağı beklenmektedir. Bu sebeple de son yıllarda kadın girişimcilerle alakalı üretilen tezlerin sayısında önemli artış görüldüğü tespit edilmiştir. Genellikle yüksek lisans programlarında meydana getirilen dönem projeleri ya da bitirme tezlerinde ilgili konu işlenmektedir. Kadınların girişimcilik faaliyetleri ile alakalı teşviklerden tuttunuz da başarı hikayeleri dahil olmak üzere pek çok çalışma bu tür programlarda hazırlanacak tezlerde işlenebilir.

3-) Doğru Girişimcilik Tezi Yazım İşlemleri

Toparlayacak olursak girişimcilikle alakalı tartışmalar her daim olacak gibi görünmektedir. Peki programda eğitim gören kimseler için doğru girişimcilik tezi yazım işlemleri ne şekilde olmalıdır? Aslında tezde olabilecek en zor konulardan birinin girişimcilik konusu olduğunu düşünüyoruz. Çünkü girişimcilik pek çok kimse için kitaplarda veya yazılı dokümanlarda anlatılacak konu değildir. Girişimciliğin insanın içinden gelen yetenek olduğunu düşünüyor olsak bile en azından başarılı hikayeleri bulunan kimselerin meydana getireceği akademik çalıştaylar ciddi manada yeni nesillere ışık tutabilir. Bunun bilincinde olmak gerektiğine inanıyoruz. Geriye kalan ise akademik araştırma hazırlama sürecinde meydana getirilmesi gereken asgari gereklilikler olarak görülmektedir. Bunlardan ilki danışmanla koordineli ilerlemekten geçer. Ayrıca tez veya dönem projesi yazarken planla hareket etmek ve her adımda danışman kontrolüne sunmak yine o denli mühimdir. En nihayetinde talep edilen revizeleri dikkate alırsanız başarılı şekilde tez veya bitirme projesini meydana getirmeniz görece daha kolay olacaktır. Ek bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.