Yüksek okul manasına gelen kelimeden türetildiği düşünülen akademik tez hazırlama bu yayının inceleme konusudur. Akademik tez hazırlama deyince burada kast edilen diğer mana ise bilimsel niteliği olan çalıştay gibi düşünülebilir. Fransızcadan dilimize geçmiş bir kelime olan bu sözcük, son zamanlarda tez/proje yazdırma araştırmalarında sıkça kullanılmaya başlanmıştır. Direkt olarak mantıklı bir kelime öbeği olmasa bile, daha önceleri de ifade ettiğimiz üzere önemli olan burada karşılıklı aynı paydada buluşabilmektir. Yoksa akademik tez diye bir kavram söz konusu değildir çünkü tez zaten akademik bir çalışmadır. Hayatımızın başka bir noktasında tez hazırlama/proje kullanmıyoruz. Belki kelime olarak kullanıyor olabiliriz ancak buradaki nitelik bakımından farklı bir iştir. İsim konusunda açıklama biraz uzun sürmüş olsa bile, şimdi içerik noktasında bazı hususlara değinmek gerekmektedir. Öncelikle nitelik bakımından özgünlük konusuna değinmek gerekmektedir. Şöyle ki sizden istenen zaten özgün işler meydana getirmenizdir. Açıkçası yeterlilik noktasında zayıf olsa bile, tamamen size ait, asgari gereklilikleri sağlayan bir çalışma her zaman daha değerlidir. Bu konuda danışman öğretim üyelerine büyük iş düşmektedir. Yalnızca alıntı ölçen yazılımlar ile kontrol süreçlerinin tamamlanması mümkün değildir. Bugüne dek sürekli standardın sağlanamamasından bahsettik, ancak yazılımın da belirli bir standardı sağlaması söz konusu olamaz. Sonuçta insan beyni yazılımın bir açığını mutlaka bulacaktır ki bulmuştur da. Hal böyle olunca insan faktörü hiçbir noktada devre dışı bırakılmadan akademik tez yazdırma süreci kontrol edilmelidir. Bu demek değildir ki günümüzün gerektirdiği bilimsel gelişmelerden yararlanmayalım. Aksine bunlardan her şekilde yararlanalım ancak bunu bir ön eleme gibi düşünüp, sonrasında mutlaka uzman kişinin (danışman öğretim üyesi) bunu kontrol etmesini sağlayalım. Tüm bu anlatılanların yanında ilk önce söylemek istediğimizi en son söyleyeceğiz; her makalemizde olduğu gibi burada da şunu eklemek isteriz ki, öncelikle mümkünse kendiniz akademik tez sürecini üstleniniz. Bu mümkün değil ise alternatiflere yönelmenizi öneriyoruz. Unutmayınız ki bu işlemleri kendinizin yürütmesi evet zorlu olacaktır ancak her durumda size ciddi bir yarar sağlayacaktır. Bildiğiniz üzere bu işten hayatımızı kazanıyoruz ve dolayısıyla da siz bize iş yaptırırsanız bir ücret karşılığında yapıyoruz. Yine de buna rağmen şunu eklemek isteriz ki yukarıda anlatıldığı üzere her daim kendiniz bu işlemleri yerine getirmeye çalışınız. Eğer böyle bir şey mümkün değil ise bizimle irtibat haline geçmeniz halinde ön değerlendirme için sizden çeşitli bilgiler isteyeceğiz. Eğer yanıtımız olumlu olur ise başlangıçla ilgili prosedürler hakkında bilgi vereceğiz ve birlikte ortak planlama yapacağız.