Eğitim Yönetimi Tez Konuları

12

Eğitim Yönetimi Tez Konuları Sorunuz

Öğretmenler devlet memuru olduklarından dolayı, yüksek lisans bitince maaşlarda önemli artış olmaz. Bu sebeple de eğitim yönetimi tez konuları seçen kimseler genellikle kendi idealleri doğrultusunda yüksek lisans programlarını tercih etmektedirler. Yani parasal olarak önemli bir katkı sunacağını söylemek pek mümkün değildir. Buna rağmen çeşitli sebeplerle yüksek lisans programlarına ilgi gösteren öğretmenlerin sayısında her geçen gün artış görülmektedir. Derslerini tamamlayan öğretmenler sonrasında ise yüksek lisans dönem projesi veya tezi hazırlamak durumundadır. Bu sebeple de kendi programları veya meslekleri ile alakalı olarak konular tercih ederler. Konu seçiminde tek belirleyici çalışma sahibi olmadığından dolayı elbette danışman öğretim üyesinin ikna edilmesi gerektiğini unutmamak gerekiyor.

1-) Eğitim Yönetimi Programları ve Anket

%100 oranında olmasa bile eğitim yönetimi programları öğrencileri genellikle öğretmenlik mesleğini yapan kimselerdir. Bu kamu kurumu veya özel sektör olması önemsiz olmakla birlikte en çok öğretmenlerin tercih ettiği bir programdır. Elbette böyle bir zorunluluk yoktur. Ancak program itibari ile eğitici kimselerin tercih etmesi akla yatkın seçenek olarak görülmektedir. Geride kalan yıllarda yoğun ilgi gördüğünü söylemek mümkün olmasa bile içinde bulunduğumuz dönemde gerek kendi idealleri doğrultusunda bazı öğretmenler gerekse de okullarda idareci olmak isteyen kimseler bu tür programlara ilgi göstermektedirler.

2-) Eğitim Yönetimi Programları Sadece Öğretmenler İçin Mi?

Kısaca sorunun yanıtı hayır. Eğitim yönetimi programları sadece öğretmenler için mi derseniz bunun yanıtını hayır olduğunu ifade ettik. Ancak şöyle de bir gerçek var ki bu programda eğitim gören insanların %90’ı öğretmenlik mesleği eğitimi almışlardır. Kamu kurumlarında öğretmenlik yapmak ya da özel sektörde öğretmenlik yapmak fark etmeksizin birçok kimse bu programlarda yüksek lisans yapmakta ve kariyerlerinde yeni sayfalar açmak istemektedirler. Devamında ise bazıları yine öğretmenlik mesleğine devam etmekte, bazı öğretmenler ise okullarda yönetici adayı olarak mezun olmaktadırlar. Elbette yüksek lisans eğitimi almak için kesin olarak bir nedene ihtiyaç yoktur. Sonuçta kişinin kendini geliştirmesi ve akademik çalıştay hazırlaması yeterli sebep olarak görülmektedir.

3-) Eğitim Yönetimi Tez Konuları Seçimi

Toparlayacak olursak ağırlıklı olarak öğretmenlerin dahil olduğu eğitim yönetimi tez konuları seçimi süreci biraz zorlu olabilir. Eğitimle ilgili birçok çalışma yapılıyor olsa bile alaylı diye tabir edilen ve aynı zamanda eğitimli olan kimseler yani günümüzde öğretmenlik yapan insanlar eğitimle ilgili problemleri en iyi ve sağlıklı değerlendirecek kimseler olarak görülmektedir. Hal böyle olunca da genellikle insanlar kendi deneyimleri veya okullarda karşılaştıkları problemlerle alakalı tez konuları belirlemek durumundadır. Bu bir zorunluluk olmamakla birlikte kişinin kendisi ve çevresi ile görev yaptığı okul için maksimum fayda sağlayacak bir tercih olabilir. Tez yazım süreciyle alakalı istatistik veri analizi, anket tasarımı, makale yazım süreci danışmanlığı veya diğer profesyonel danışmanlık hizmetlerimizle ilgili bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.