Dış Politika Tezleri Yazım

10

Dış Politika Tezleri Yazım Danışmanlığı Alın

TV yayınlarında veya pek çok haber portalında dış politikayla ilgili bilgiler her daim karşımıza çıkar. Peki bu programda eğitim görenler için dış politika tezleri yazım süreci nasıl ilerlemektedir? Tezin niteliği açısından değil de işleyiş açısından bakıldığında genel manada diğer herhangi bilim dalından inanılmaz farklılık görülmez. Ancak konu itibari ile son derece kritik ve üzerinde durulması gereken hassas nokta olarak dikkat çeker. Sözgelimi akademisyenler siyasi içerikli çalışmalara genellikle sıcak bakmazlar ve bu hususla alakalı meydana getirilen tezlerde ya da dönem projelerinde genelde politik yorumlardan kaçınırlar. Bu nedenle de tez yazan öğrencinin belirtilen konular dahilinde ilerlediği durumlarda genellikle ortaya ve tarafsız yorumlar konulur ve objektiflikten kaçınılır. Aslında bilimsel yayın hazırlama süreciyle alakalı bu yaklaşım doğru olmamakla birlikte maalesef ki ülkemizde işler bu şekilde görmektedir.

1-) Yüksek Lisans Dış Politika Bölümleri

Toplumda genel kanı siyasi çalışmalar yalnızca siyasilerin işidir gibi görülür. Oysa yüksek lisans dış politika bölümleri giderek yaygınlaşmakta ve bu kanıyı ortadan kaldırmak adına yoğun çaba sarf etmektedir. Siyasetle her ne kadar ilgilenmiyor olsak bile aslında her birimizi ciddi manada etkilemekte ve siyasetle ilgili durumlar hayatımızı doğrudan etkilemektedir. Sözgelimi siyasi partilerle hiçbir şekilde ilgilenmeyen birisi bile ülke yönetiminin alacağı kararlarla alakalı direkt olarak etkilenmek durumundadır. Ya da ticari faaliyetlerde bulunan kimseler siyasetle ilgili hiçbir ilgisi bulunmasa bile siyasilerin alacağı politik kararlar işletme stratejisini ciddi manada etkileyebilir. Bu bilgiden hareketle partizanlığı bir kenara bırakırsak hepimizin politikayla belirli noktada ilgilenmesi gerektiğini ifade edebiliriz.

2-) Dış Politika Yalnızca Siyasilerin İnceleme Alanı Mı?

Aslında üst kısımda kısaca değindiğimiz bu konuyu tekrar odaklanacak olursak dış politika yalnızca siyasilerin inceleme alanı mı sorusu akıllara gelir. Kısaca hayır. Ülkemizin yürüttüğü politikalar aslında 84 milyon insanı etkilemektedir. Burada siyasetle sıfır ilgimiz olsa dahi yürütmenin alacağı yasal kararlar her birimizi etkiler. Örnek vermek gerekirse X ülkesine ihracat yaptığınızı varsayalım. Ancak hükümet bu konuyla ilgili karar alıyor ve ülkeyle yapılacak ticarette %50 ekstra vergi getiriyor. Siz istediğiniz kadar siyasetle ilgilenmeyiz. Böyle durumda ticari faaliyetlerinize ciddi manada etkilenecektir. O halde konuyla alakalı dışarıdan da olsa bir şekilde ilgilenmemiz gerektiği ortadadır. Yüksek lisans veya doktora düzeyi eğitim alan kimselerin de olaya bu açıdan bakmaları ve yürütmekte oldukları tez veya dönem projesi hazırlama aşamasında anlatılanlara dikkate almaları önerilir.

3-) Öğrenciler İçin Dış Politika Tezleri Yazım Süreci

Anlatılanlardan hareketle akademik çalışma hazırlamak bu bölüm için kolay olmaz. Öğrenciler için dış politika tezleri yazım süreci başladığı anda siyasi dengeler ve danışmanların yaklaşımları son derece belirleyici olmaktadır. Bu sebeple politikalarla ilgili araştırma yaparken hükümet odaklı değil de ülkelerin politikaları üzerinden ilerlemek sizi daha kolayca sonuca götürecektir. Burada yapmanız gereken danışman öğretim üyesini iyi analiz etmek ve buna paralel olarak kendi ilgi duyduğunuz alanda çalışma yapmak olmalıdır. Eğer tez veya dönem projesi hazırlama aşamasında burada anlatılanları dikkate alırsanız sizin için işler daha kolay olacaktır. Sonuçta jürideki üyelerin siyasi görüşleri ile ilgili hiçbir fikrimiz olmadığına göre böyle bir konuda çalışmak doğru olmaz. Ancak süreli yayın dahi olsa genel politika ile ilgili konuşmak hiçbir problem teşkil etmeyeceğinden dolayı başarılı şekilde sonuca en kısa yoldan gitmeniz mümkün olacaktır. Konuyla alakalı ilk bilgi almak veya başvuru yapmak için bizim iletişime geçebilirsiniz.