Yüksek lisans tezinden makale yazmak

2

Son yıllarda yüksek lisans mezunu olmak için bazı üniversiteler hakemli dergide yayınlanmış makale şartı getirmişlerdir. Yüksek lisans tezinden makale yazmak tam olarak bu amaca hizmet eden bir süreçtir. Kısacası tezin onaylanması ve mezun olmanız için anlatılan biçimde hakemli dergiye makale yayınlatmak durumundasınız. Ki sürecin en kısa yolu ise halihazırda var olan yüksek lisans tezinizden makale meydana getirmektir. Böylece işin büyük kısmını zaten tezden alıyorsunuz. Ayrıca başlıklar ve genel içerik manasında makale hazırlama aşamasında tezin minyatürü meydana getirilebilir. Söz konusu akademik çalışma zaten size ait olduğu için intihal gibi bir durum mevzubahis olmayacaktır. Çünkü esinlendiğiniz akademik içerikte size aittir. Zannediyoruz yakında zamanda tüm üniversitelerde bu kıstas zorunlu olacaktır. Yani tez yazım sürecini tamamlamak için makale yazım mecbur olacaktır.