Özet ve giriş tez bittikten sonra yazılır

17

Tez yazarken işin hemen başında özet yazılması istenebiliyor. Oysa özette tezin bulgularını anlatmak gerek. Ayrıca amacınız, yönteminiz, sınırlılıklar ve sonuçta ne bulundu mutlak suretle özette bu bilgilerin yer alması gerekir. Oysa işin hemen başında bahsedilen kısmın hazır olması beklenirse ortada bir çalıştay olmaması sebebiyle anlatılan biçimde özet yazımı mümkün olmaz. Bu sebepledir ki özet ve giriş tez bittikten sonra yazılır. Yüksek lisans tezi başta olmak üzere tüm akademik çalıştaylarda yine giriş kısmı da en son aşamada yerine getirilmelidir. Çünkü giriş kısmında dönem projesi veya tezin kurgusundan bahsedilir. İleride olası değişiklikler olabileceğinden dolayı işe başlarken bunları hazır etmek mantıklı olmayacaktır. Sonuç olarak herhangi bir akademik çalışmada üniversitede aksi belirtilmediği sürece özet ve giriş her şey tamamlandıktan sonra yazılmalıdır. Yoksa tez veya dönem projesi tamamlanınca tekrar düzenleme icap eder.