Dönem projesi ya da tezlerde intihal yapmak çok zordur!

8

Evet yazdığım bilginin arkasındayım. Burada herhangi bir yazım hatası söz konusu değil. Dönem projesi ya da tezlerde intihal yapmak çok zordur! Gerçekten öyle. Çünkü düzgün biçimde alıntı yapmayı öğrenen ve atıf yapmasını bilen üniversite öğrencisi bilgiyi bir yerden aldığında, kaynağa atıf göstermezse rahatsız olur. Çoğu kez iddia ettiğim gibi öğrenciler büyük oranda hatalı davrandığından dolayı intihal yapar. Yani ben kasıt olduğunu düşünmüyorum. O halde işin temel mantığını öğretemediğimiz için intihal konusunda bir numaralı sorumlular danışman öğretim üyeleri ve dolayısıyla da üniversitelerdir. Seminer derslerine devam zorunlu olmalıdır. Üzerine ise bu derslerin yüksek ağırlıkta ve kredili olması şarttır. Tüm bunlar sağlanırsa insanlara düzgün biçimde tez hazırlama ya da yüksek lisans dönem projesi yazım kuralları öğretilmiş olacaktır. Sonuçta bunar olursa kimse neden intihal yapsın ki?