Tez veya dönem projesinde başlık oluşturma

7

Konu belirlerken başlığı aslında netleştirmiş oluyoruz. Ancak tez veya dönem projesinde başlık oluşturma süreci akabinde bazı şeyler beklediğimiz gibi ilerlemeyebilir. Belirli noktalardan uzaklaşabiliriz veyahut amacımız ya da hedefimizden sapmalar söz konusu olabilir. Özellikle de anket olan bir çalışmada henüz konu belirleme aşamasında durum netleşmemişse bahsedilen durumlarla sıklıkla karşılaşılır. Sözgelimi bazı anlarda anketin ne olduğu belirlenmeden konu başlığı belirlenir, literatür kısmı yazılır. Metodoloji bölümüne ulaşıldığında ise tezle alakalı bir ölçek olmadığı anlaşılır. Bahsi geçen durumda yapılan her şeyin boşa gitmesi durumu söz konusu olabilir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmamak adına tezin başlığında revize yapılabilir. Kısacası tez veya dönem projesinde başlık oluşturma 1 – 2 satırlık işlemden çok daha fazlasıdır. Bildiğiniz üzere enstitülerde başlık değiştirmek keyfi olamaz. Tez konusu değiştirme dilekçesi yazmanız gerek. Ayrıca son dönem tez konusu değiştirilemez. Dolayısıyla da çok büyük değişiklikler halinde dilekçe vermeniz gerektiğini unutmayınız. İşin başında tezin konu başlığını belirlerken üniversiteye dilekçe vermeden önce anket ya da mülakatla ilgili durumu işte netleştirmeniz sorunların birçoğunun önüne geçecektir.