Yüksek Lisans Tez Danışmanı

19

Yüksek Lisans Tez Danışmanı Yardım Birimi

Bazı etmenler vardır ki ilgili süreci ciddi manada etkiler. Tez yazım aşamasındaki öğrenciler için yüksek lisans tez danışmanı süreçteki en etkili faktördür. Çoğu öğrenci bunun farkında olmasa bile geçmişteki tecrübelerimiz bize bunu göstermektedir. Akademik çalışma hazırlarken belirli bir standart olmaması üniversite öğrencilerine bazı anlarda katkı bazı anlarda ise olumsuz deneyimler sunmaktadır. Sözgelimi aynı programda eğitim gören iki öğrenci birbiriyle alakasız nitelikte tez veya dönem projesi hazırlamaktadır. Ancak çok iyi çalışma yapan uzatma alabilmişken vasat bir dönem projesi ya da bitirme tezi yazmış öğrenci ise sorunsuz şekilde tek seferde mezun olabilmektedir. Yalnızca bu örnekten bile anlaşılacağı üzere danışman öğretim üyesi sürece çok ciddi oranda etki göstermektedir.

1-) Yüksek Lisans Danışmanı Nasıl Seçilir

Öğrenci olarak ilk yapmanız gereken doğru kişi ile sürece başlamaktır. Daha doğru ifadeyle yüksek lisans danışmanı nasıl seçilir sorusuna yanıt vermek bu yayının temel amacını meydana getirmektedir. Hemen herkesin bildiği üzere üniversitelerde sistem genel manada aynı şekilde işler. Yüksek lisans dönem projesi veya bitirme tezi aşamasına gelirsiniz ve akabinde sistem sizden olası danışman tercihlerinizi talep eder. Birçok öğrencinin bu bilgiden haberi bile yokken sistem talepte bulunmayan kişilere yoğunluğa göre rastgele danışman atamaktadır. Bu liste ilan edildiğinde bir çok üniversite öğrencisinin tez danışmanının kim olduğuyla ilgili bilgiye sahip olduğunu gözlemlemekteyiz. Asıl sorun tam olarak burada başlamaktadır. Çünkü daha önce herhangi bir dersini almadığınız kişi bile sizin danışman öğretmeniniz olabilir. Danışman iyi biriyse tez yazım süreci ile alakalı sorun yok ancak yapıcı bir kişi değilse ciddi manada zorlanmanız söz konusu olabilir.

2-) Yüksek Lisans Tez Danışmanı Neden Önemli

Çoğu durumda sözlü veya yazılı şekilde bilgilendirdiğimiz öğrencilerin yüksek lisans tez danışmanı neden önemli konusunda farklı bir düşünce yapısı içerisinde olduğunu gözlemliyoruz. Burada veya diğer yayınlarda anlatılanlar eğer doğru danışmanda karar kılarsanız hiçbir şey yapmadan mezun olabilirsiniz manasına gelmez. Tam aksine her zaman vurguladığımız üzere yüksek lisans tezi veya dönem projesi hazırlanma aşaması ciddi emek gerektirmektedir. Önemli düzeyde emek ortaya koymadan başarılı olmayı aklınızdan dahi geçirmeyin. Ancak bunun yanında doğru danışman tercihinde bulunmamışsınız çok yoğun emek sarf etmeniz de sizi başarıya götürmeyecektir ki bizim tam olarak anlatmak istediğimiz bunlardan ibarettir.

3-) Yüksek Lisans Tezi Yazım Merkezi

Çözüm noktasında eğer danışman öğretim üyesi ile frekansları yakalayamadıysanız yapmanız gereken yüksek lisans tezi yazın merkezi bulmak olmalıdır. Böylelikle süreci sizin yerinize üstlenecek kişiler ya da kurumlarla çalışabilirsiniz. Ancak profesyonel hizmet almanız yine yukarıda ifade edildiği üzere sizi kolay yoldan başarıya götürmeyecektir. En basit olarak çalışmanızın tamamına son derece hakim olmanız ve tezle ya da projeyle alakalı soru sorulduğunda yanıt verebilecek durumda olmanız mühimdir. Ayrıca yüksek lisans projesi ya da tezi hazırlarken kaynak nasıl gösterilir, referanslar nasıl yazılır, içindekiler ve bölüm kurgusu nasıl belirlenir bunları tam manasıyla bilmeniz gerekiyor. Profesyonel destek almış olmanız danışman sorduğunda yanıt vermenize gerek yok anlamı taşımamaktadır. Dolayısıyla da süreci bir başkasına delege ediyor olsanız bile tez yazım aşaması ile alakalı genel geçer bilgilere sahip olmanız düşündüğünüzden çok daha önemlidir. Başvuru yapmak ya da bilgi almak için bize ulaşınız.