Yüksek lisans kaynak tarama aşaması

1

Tez yazarken nereden başlanacağı noktasında fikir ayrılıkları söz konusudur. Herkesin farklı bir tarzı olabilir. Yüksek lisans kaynak tarama aşaması ne zamandır gibi bir soru ile karşılaşıldığında aslında bunun için kesin kati zaman dilimi paylaşmak pek olası değildir. Çünkü önce metodoloji kısmından başlıyor olabilirsiniz. Bana göre yüksek lisans kaynak tarama aşaması henüz konu başlığı netleşmeden önce olmalıdır. Eğer ki kaynak bakımından sorun öngörülür ise hemen üniversitedeki danışman ile görüşüp konuyu revize etmek istediğinizi paylaşabilirsiniz. Ayrıca araştırmanın modeli, hipotezlerin netleştirilmesi gibi kıstaslarla ilgili fikir edinmek açısından yararlı olacağından dolayı konu netleştirme süreci içinde kaynakların taranması yararlı olacaktır.