Tez proje içerik oluşturmak

6

İçerik iki farklı manaya gelebilir. Bunlar içindekiler veya taslaklar olabilir ya da içerikten kasıt metnin yazım aşaması olabilmektedir. Benim burada tez proje içerik oluşturmak başlığında anlatmak istediğim içindekiler kısmını meydana getirmektir. Taslaklar olarak da isimlendirilen bu işlem aslında tezin ya da dönem projesinin ana hatlarıyla planlandığı aşamadır. Burada tez yazım kılavuzundan da destek almak suretiyle bölüm kurgusu hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Buna ek olarak yüksek lisans bitirme projesi veya yüksek lisans tezi yazarken hangi bölümde neler işlenecek netleştirmeniz gerekiyor. Bu işlem 1 – 2 sayfalık başlıklardan meydana gelen çalışma gibi görünse bile aslında tezin omurgasını meydana getirmektedir. Söz konusu işleme başlarken üniversitedeki danışman hocamızdan da fikir almak suretiyle bölüm kurgusunu yapmanız önerilmektedir. Elbette süreç içerisinde literatüre de göz gezdirmek doğru başlıkları kurgulamak adına size yarar sağlayacaktır.