Özel Üniversite Tezleri Yazdırma Yardımı

64
Özel Üniversite Tezleri Yazdırma danışmanlık

Özel Üniversite Tezleri Yazdırma

Öğrencilerin eğitim görmekte oldukları üniversitenin vakıf veya kamu okulu olup olmaması özel üniversite tezleri yazdırma açısından herhangi bir farklılık teşkil etmez. Açıkçası bize göre bu ayrımı tartışmak son derece gereksizdir. Sonuçta günümüzde tez, makale, bildiri veya yüksek lisans projesi yazarken belirli asgari koşullar Türkiye’nin her yerinde kesinlikle geçerlidir. Sözgelimi örnek vermek gerekirse siz kopya bir çalışmayı Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki hiçbir üniversitede kesinlikle kabul ettiremezsiniz. Bildiğiniz üzere dünya üzerinde kabul görmüş bir yazılım mevcuttur ve burada akademik çalışmaların hepsi teslim aşamasında kontrole tabi tutulmaktadır. Bu kontrol yalnızca tez danışmanınız tarafından yerine getirilmez. Tez danışmanının yanında enstitü ve en nihayetinde ise YÖK bu tezlerin alıntı oranını tespit etmektedir. Hatta gelinen noktada pek çok üniversitenin alıntı raporunu dosyanın ilk sayfalarında istediği ve bu oran istenen koşulu sağlamıyorsa tezi kabul etmediğini göstermektedir. O halde özel üniversite tezleri yazdırma aşamasında herhangi bir kolaylıktan söz etmek mümkün değildir. Aslında bahsedilen durumu kamu ya da vakıf olarak değil üniversitelerin geneli olarak değerlendirmek daha doğru olacaktır. Sözgelimi bazı okullardaki yüksek lisans tezleri emin olunuz çoğu lisans tezine göre daha niteliksizdir. Dolayısıyla da buradaki okulların niteliğinden ziyade danışmanların çeşitli standardı sağlayamaması ve adaletli ve hakkaniyetli sistemin bulunmaması ön plana çıkmaktadır. Toparlayacak olursak özel üniversite tezleri yazdırma aşamasında bulunan öğrencilerin dikkat etmeleri gereken kesinlikle intihal yapmamak olacaktır. Bu ilk adımı dikkate aldıysanız sonraki aşamada danışmanınızla yaptığınız her işlemle alakalı mutlak suretle görüşmenizi öneriyoruz. Bundan daha önemlisi ise danışmanın bir ya da birden çok kaç tane varsa tüm revize taleplerini istisnasız yerine getirmeniz gerekmektedir. Eğer danışmanın taleplerine tezinizde ya da yüksek lisans dönem projenizde dikkate almıyorsanız herhalde başarıyla mezun olmanızın mümkün olmadığını biliyorsunuzdur. Her ne kadar çeşitli standardizasyon problemleri olsa bile bu işlemin kesinlikle ilk aşamada danışman onayından geçtiğini ve kendisinin onay vermediği çalışmayla alakalı hiçbir durumda hak iddia etmenizi mümkün olmadığını ifade etmek isteriz. Yüksek lisans dönem projeleri veya farklı konularla alakalı sorularınız varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz.