Etik Kurul Başvuru Formu

22

Etik Kurul Başvuru Formu Hazırlama

Bir insan veya canlı varlık üzerinde araştırma yapılacaksa etik kurul başvuru formu hazırlanması icap eder. İnsanlar üzerinde zaten zorunlu olan bu çalıştay canlı olan tüm hayvanlar için de geçerlidir. Açıkça ifade etmek gerekirse etik kurul başvuru formu hazırlamak en az tez düzenleme kadar zordur. Her üniversiteye göre değişkenlik gösteren bu konuda henüz öneri aşamasında başvurunun yapılması gerekmektedir. Hazırlanacak formatla ilgili okulumuzun web sayfasından boş dosyayı indirip onun üzerinden çalışmanız önerilmektedir. Çünkü çok farklı biçimlerde hazırlık talep edilebilir. Bu kıstas değişkenlik gösterdiği için en sağlıklı bilgiyi kendi üniversitenizden alabilirsiniz.

1-) Etik Kurul Başvuru Formu Nedir

Bilimsel araştırmalarda insan ve hayvan üzerine yapılacak çalışmalarda hazırlanması icap eden öneri benzeri çalıştayı etik kurul başvuru formu nedir sorusuna yanıt olarak gösterebiliriz. Bu form ile anket mülakat veya herhangi bir deney çalışmasının tüm detayları kapsamlı biçimde ortaya konulmaktadır. Genellikle üniversitelerin kendi içerisinde uzmanlardan meydana gelen ekip bulunmakta ve bunlar ortalama ayda bir kez toplanmaktadır. Hazırlayacak olduğunuz doküman söz konusu kurul tarafından incelenmekte ve onaylanmaktadır. Eğer eksiğiniz varsa problem olan noktalar sizi bildirilmekte ve bir sonraki kurulda görüşülmek üzere tekrar hazırlık yapmanız istenmektedir. Eğer bu kuruldan onay alamazsınız deneysel çalışmalarda başlamamız mümkün olmaz.

2-) Etik Kurul Başvuru Formu Nasıl Hazırlanır

Öncelikle etik kurul başvuru formu nasıl hazırlanır sorusuna yanıt arayalım. Burada ilk yapılması gereken enstitünün web sayfasından ilgili dosyanın temin edilmesidir. Elde edeceğiniz boş dosyada sizden ne gibi bilgilerin istendiğini açıkça görebilirsiniz. Böylece yapmanız gereken hazırlıkları öğrenmiş olacaksınız. İlgili başlıklara göre yapacağınız araştırma neticesinde ne tür bir metin meydana getirmeniz gerektiğini gözlemleme şansınız olacak. Problem yaşadığınız noktalarda danışman öğretim üyesinden destek alabilirsiniz. Tez ya da dönem projesi çalışmalarında formun hazırlanması son derece mühimdir. Diğer bahsedilmesi gereken husus ise kesinlikle bir yüksek lisans projesi veya tezi önerisi hazırlamak kadar kolay olmayacağı gerçeğidir

3-) Etik Kurul Başvuru Formu Zorunlu Mu

Birçok kimsenin merak etmekte olduğu etik kurul başvuru formu zorunlu mu sorusuna birlikte yanıt arayalım. Eğer deneysel çalışma/deney yapacaksanız kesinlikle zorunludur. Tabii ki bu deneysel çalışmanın insan veya hayvan gibi canlı üzerinde uygulanacağı durumlarda anlatılan husus geçerlidir. Ayrıca bazı anket çalışmalarında da söz konusu formun hazırlanması icap etmektedir. Bunlardan örnek vermek gerekirse hastalar üzerinde veya hastanede yapılacak bir çalışmada sizden etik kurul başvurusu hazırlamanız istenir. Dikkat etmemiz gereken son nokta ise eğer hastane gibi yerlerde çalışma yapacaksınız hem hastaneden izin almanız gerekir hem de okulun ilgili biriminden ayrıca izin almanız gerekmektedir. Kısacası anlatılan biçimdeki çalışmalar genellikle zorlu ve zahmetli olmaktadır. Bunu göze almak suretiyle tez ya da yüksek lisans projesi konusu belirleyiniz.