Makale yazarken intihalden kaçınmak

11

Yalnızca makale yazarken değil aslında tüm akademik çalışmalarda intihalden kaçınmak gerekir. Basit nitelikteki ödev hazırlama için de anlatılanlar geçerlidir. Makale yazarken intihalden kaçınmak hakkında ise normalden söylenecek farklı bir şey yoktur. Dikkat etmeniz gereken tez hazırlama süreci de dahil olmak üzere tüm aşamalarda somut olarak elinizde bulunan kaynaklardan yararlanabileceğinizdir. Sizde olmayan bir kaynağa atıf yapamazsınız. Ayrıca elinizdeki kaynağın atıf yaptığı üçüncü yazarlara atıf yapamazsınız. Kısacası üniversitelerin sizden istediği dürüst biçimde elinizde hangi kaynak varsa onu kaynakçaya yazmanız istenir. Özellikle de hakemli dergiye makale hazırlanıyorsa çok titiz bir inceleme sürecinden geçeceğinden dolayı kaynaklara dikkat etmek elzemdir. Hata yaparsanız korkmayın danışman/hakem üyeleri makaleyi düzeltme için size geri gönderecektir.