Bitirme Projesi Hazırlama

Sıklıkla tezsiz programlardan mezun olmak için bitirme projesi hazırlama talep edilir. Zaman zaman da lisans aşaması mezunu olacak öğrenciler için bitirme projesi hazırlamak gerekir. Yukarıda belirtildiği haliyle yaygın biçimde çift manası olsa da çoğunlukla bu nitelendirme lisans sonrası için akla yatkın gelmektedir. Çünkü yükseköğrenim programlarında ikinci aşama olarak nitelendirilen yüksek lisans seviyesi programlarda iki alternatif söz konusudur. Bunlardan birincisi tezli programlar, ikincisi ise bitirme projesi yazılan (tezsiz) programlardır. Dersler her iki seçenek arasında da zaruri tutulduğundan dolayı farklılık yalnızca hazırlanacak olan akademik çalıştayın niteliğinden kaynaklanmaktadır. Gerek yazım gerekse de diğer akademik ilkeler açısından değerlendirme yapıldığında aslında tez-proje arasında ciddi bir ayrım söz konusu değildir. Hatta akademik manada bir ödev de aynı kategoride değerlendirilebilir. Ancak günümüz sistemi içerisinde sıkça proje daha basit olarak nitelendirilir. Bu durumun oluşmasının temel dayanağı bitirme projesi olan programlara kaydolmak için ALES

(Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) puanı şartı aranmamasıdır. Dolayısıyla yapılan bu ayıklama ile temel ayrım ortaya çıkmış olmaktadır. Bunun bir sonucu olarak da danışmanlar genelde bitirme projesini ciddiye almamaktadır. Söz konusu ciddiye alınmamanın aslında yasal bir dayanağı olmamakla birlikte gerek alıntı oranı ölçütü, gerekse mevzubahis okulla ilgili prosedürlerin esnetilmesinden başka bir şey değildir. Hatta bir diğer önemli ayrıma neden olan kıstas ise hazırlanan tezlerin en kötü seçenekte YÖK tarafından intihal testine tutulması (ki bu konuda enstitü ve danışmanlarda özenli davranmaktadır), ancak tezsiz programlarda hazırlanan çalıştaylarla ilgili konu hakkında işlem yapılmaması, ya da kısmen yapılıyor olmasıdır. Elbette bu anlatılanlardan tüm okulları ve tüm öğretim üyelerini aynı sınıflandırmaya tabii tutmak yanlış olacaktır. Konu hakkında gerçek manada çok titiz çalışan enstitüler ve danışman öğretim üyelerinin olduğu katidir. Kısacası akademik çalışma akademik çalışmadır. Bunun 3-5 sayfalık ödev olması veyahut tez olması herhangi biçimde kati bir ayrıma neden olmamaktadır. Ancak yukarıda da ifade edildiği üzere uygulamada karşılaşılan biçim olması gerekenden farklıdır. Öyleyse ifade edilmeye çalışılanlardan anlaşılacağı üzere bitirme projesi ciddiye alınmaması gereken bir istikşaf değildir. Sorunun temelinde akademik istikşaflarla ilgili standardizasyon getirilememesi sebebiyle kendiliğinden (daha doğrusu insanların kendiliğinden ortaya çıkardığı) ortaya çıkan ciddi sınırlar söz konusu olmuştur. Bu sebeple bitirme projesi aşamasını ciddiye almanızı öneririz. Bitirme Tezi Hazırlama hakkında bizim açımızdan bir çalıştayın tez veyahut proje olması ciddi anlamda ayrıma neden olmamaktadır. Öyle ki biz akademik çalışmalar meydana getirirken en basit bir araştırmada dahi ciddi şekilde hazırlanıyoruz ve böylece sorunları asgari düzeye indirgemeyi hedefliyoruz. Bu konuda çok titiz davranarak en basit detayı bile atlamamaya özen gösteriyoruz. Sonuçta tüm akademik araştırmalarda ortaya koyduğumuz standart sayesinde geri dönüşleri asgari düzeye indirgemeyi hedefliyoruz.