Tez Yazmanın Zorlukları

8

Öğrenci için yazı yazmak bile başlı başına zorken tez yazmanın zorlukları saymakla biter mi? Aslında temel sorun kesinlikle yazı yazmak ve yazı diliyle alakalıdır. Çünkü her öğrenci nitelikli akademik çalışma yapabilir demek pek doğru olmaz. Bu nedenle de bazı kimseler için gerçek manada tez veya tezsiz dönem projesi yazımı zorlu olmaktadır. Ayrıca bu işlemler belirli miktarda emek gerektirmektedir. Yani çok kolay biçimde tez yazdım demek en yalın ifade ile doğru olmaz. Şöyle ki her aşamada yoğun emek ortaya koymanız gerekmektedir. Söz gelimi ortalama bir yüksek lisans tezi yazmak için binlerce sayfa yazı okumanız gerekir. Okumayı sevmeyen bir toplum olduğumuz düşünüldüğünde ne demek istediğimiz anladığınızı düşünüyoruz. Ayrıca altını çizelim ki bu akademik içerikli bilimsel yayınları incelemeyi ve okumayı gerektirir. Yani bir roman okumayacaksınız. Son olarak bize göre tez yazmanın zorlukları arasındaki en mühimi ise niteliksiz ve/veya ilgisiz bir danışman öğretim üyesi ile süreci yürütmeye çalışmaktır. Gerçekten bu noktada işiniz zordur ve tez yazmanın zorlukları arasında en mühimi bahsi geçen madde olabilir. Bununla karşı karşıya kalmamak adına yapmanız gereken ise; derslerini aldığınız veya kendisi hakkında az çok fikir sahibi olduğunuz danışman seçmek olmalıdır.