Bilimsel ve Profesyonel Tez Danışmanı

9

Tez Danışmanı

Üniversiteden mezun olma aşamasındaki öğrencilerin tez danışmanı ihtiyacı var mıdır? Varsa bu ihtiyacı ortaya çıkaran faktörler nelerdir? Bu ve benzer sorulara yanıt aradığımız bu yayınımızda öncelikle değinmek isteriz ki tez hazırlama süreçlerinde bilgi alınabilecek bir danışman ihtiyacı vardır. Aslına bakılırsa öğrencilere üniversiteler tarafından danışman hocaların atanması da bu ihtiyacın bir getirisi olarak görünmektedir. Peki öğrenciler bu ihtiyaçlarını danışman hocaları aracılığıyla karşılayabilmekte midir? Bu sorunun cevabı maalesef hayır şeklindedir. Elbette doğru yönlendirmeler sağlayan ve öğrencilere bilgi aktarımında başarı sağlayan danışmanlar bu yayının kapsamı dışında yer almaktadır. Başarılı danışmanlara teşekkürü borç bilmekle birlikte makale, tez ya da proje gibi akademik çalışmaların hazırlanması süreçlerinde yetersiz kalan danışman sayısının az olmadığını belirtmek isteriz. Konumuza dönecek olursak ülkemizdeki eğitim sisteminde reform beklentisi olan alanlardan birisi de danışmanlık süreçlerini kapsamaktadır diyebiliriz. Bizim bu noktadaki iddiamız danışman hocaların nitelikleri ve bilgi birikimleri ile bir sorun yoktur ancak ilgi konusunda yetersiz kalınması zincirleme sorunları tetiklemektedir. Danışman hocadan bilgi alma konusunda sorun yaşayan öğrenciler, tez danışmanı araştırmalarına ağırlık vermektedir. Yanlış tercihlerin yapılması ve sürecin başarısız şekilde sonuçlanmasında ilgi eksikliği ile başlayan yanlışların etkisi gözlenmektedir. Danışman hocalar taraflı olarak karşılaşılan sorunlardan birisi de öğrenciyi jüri üyelerine karşı savunmasız bırakmaktır. Çalışma hazırlanırken yapılan görüşmelerde öğrenciye iyi gittiğini söyleyen ve sürece onay veren danışmanın jüri tarafından gelen bir eleştiride öğrenciyi yalnız bırakarak bunlara kendisinin onay verdiğini söylemediği yönünde örneklerin sayısı oldukça fazladır. Akademik çalışmalar konusunda bilgi sahibi olunmasa dahi öğrencinin nasıl yalnız bırakıldığını örnek olarak gösteren bu durum, aynı zamanda ne kadar olumsuz şartların ortaya çıktığını işaret etmektedir. Bu konularda iyileşme kaydedilmesi için mutlaka etkin bir denetim mekanizmasının devreye girmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bu ve benzer olumsuz örneklerin devam etmesi beklenmektedir ve çözüm için ilerleme kaydedilmesi mümkün olmayacaktır. Sonuç olarak tez danışmanı konusunda okulda atanan danışman hocadan aradığını bulamayan öğrenciler farklı arayışlara yönelmektedir. Benzer konulara dair yayınlarımızın sürmesi için lütfen fikir ve düşüncelerinizi bizimle paylaşınız.