Pandemi Konulu Tez

49
Pandemi Konulu Tez yazan yerler
Pandemi Konulu Tez Yazdırma

Pandemi Konulu Tez Hazırlama

Öğrenciler tez hazırlarken genelde kendi işleriyle veya ilgi alanları ile alakalı konular belirler. Buna ek olarak pandemi konulu tez çalışması yapmak için koşullar kendiliğinden ortaya çıkmıştır. Çünkü birçok öğrenci popüler ve gündemdeki konularla alakalı akademik çalışma yapmayı da tercih eder. Yüksek lisans dengi programlarda eğitim görürken dönem projesi veya tez hazırlama aşamasında ağırlıklı olarak bu bahsedilen kategorilerden konu seçimi yapılır. 2019 yılının sonlarında dünya üzerinde görülen pandemi ile birlikte araştırmacılar incelemeleri bu konu özelinde yoğunlaştırmıştır. Özellikle de 2020 yılıyla birlikte ülkemizde görülmeye çalışan bu salgınla birlikte akademik camianın ilgisi daha da artmıştır. İlk zamanlarda yeterli kaynak olmadığından dolayı çeşitli problemle karşılaşılsa bile içinde bulunduğumuz 2022 yılında artık birçok akademik kaynak literatürde yer aldığından dolayı üzerinde çalışmanız herhangi şekilde problem teşkil etmeyecektir.

1-) Covid-19 ve Yeni Yüzyıl Salgını

2019 yılının sonlarında Çin’de başlayan ve daha sonrasında dünyanın her yerine yayılan COVID-19 ve yeni yüzyıl salgını insanlığın hayatını doğrudan etkilemiştir. 2022 yılında bulunduğumuz düşünüldüğünde salgının etkileri hala son sürat devam ederken insan yaşamının nereye evirileceği ilgili tüm akademik camianın çalışma konusunu meydana getirmektedir. Şu ana kadar görüldüğü üzere bile insanlar yaşamlarını ciddi manada gözden geçirmektedir. Daha önce birçok karşı gelinen husus günümüzde artık hayatımızın standardı haline gelmiş durumdadır. Yaşama ciddi manada müdahale eden bu salgınla birlikte artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Konunun sağlık, sosyoloji, coğrafi, biyolojik ve daha bir çok sebeple akademik camianın araştırmalar yapması ve literatüre katkı sunması kaçınılmaz olmuştur.

2-) Pandemi ve Akademik Hayat

Yukarıda belirtilen sebeplerle pandemi ve akademik hayat konuyla ilgilenmek durumunda kalmıştır. Bilimsel araştırmacılar salgının tüm etkilerini araştırmaya yönelmiş ve insanlık üzerinde mevcut ve olası etkilerini araştırmaya başlamıştır. Bunun doğal sonucu olarak da lisans, yüksek lisans veya doktora programlarında konuyla alakalı birçok yayın meydana getirilmiştir. Bilindiği üzere akademisyenlerin çoğunluğu hazırlanan tezlerden elde edilen bulguları kendisine model olarak kabul etmekte ve yayınlayacakları makalelerle ilgili bir nevi ön araştırma gibi düşünmektedirler.

3-) Pandemi Konulu Tez Yazmak

Toparlayacak olursak gerek gündemdeki yerini koruması gerekse de danışman öğretim üyelerinin yönlendirmesi neticesinde pandemi konulu tez yazmak öğrenciler tarafından son derece ilgi görmüştür. İlk kısımlarda ifade edildiği gibi 2022 yılının içinde bulunduğumuz düşünüldüğünde artık literatürde yerli ve yabancı birçok kaynak bulunmaktadır. Bunun doğal sonucu olarak da ilgili kimselerin yararlanabileceği doküman sayısı fazla olduğundan dolayı üzerinde çalışmak mantıklı bir seçenek olarak görünmektedir. Konuyla alakalı profesyonel hizmet almak veya başvuru yapmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.