Başkent Tez Danışmanlık Merkezi

51

Başkent Tez Merkezi

Şehirlere göre yapılan internet aramalarının bir sonucu olarak başkent tez merkezi aramaları ortaya çıkmaktadır. Öncelikle değinilmesi gereken Türkiye’nin nüfus bakımından en büyük ikinci şehri olan Ankara’nın öğrenci nüfusu potansiyeli de yüksek olduğu için bu yöndeki araştırmaların varlığı kaçınılmazdır. Bu, demografik olarak durumu açıklarken konuya dair bir de eğitim boyutuyla oluşan koşulları açıklamak gerekir. Akademik bir çalışma olarak tez hakkında yeterli bilgiyi eğitim kurumlarında edinemeyen öğrencilerin internette bu ve benzer araştırmalar yapması söz konusudur. İlginç olan bu süreçle ilgili öğrencilere herhangi bir eleştiri getirilmesinin mümkün olmamasıdır. Çünkü gerek akademik takvim planlaması yapan yetkililer gerekse unvanları profesöre kadar yükselmiş olan eğitimciler öğrencilere tezin nasıl hazırlanması gerektiğiyle ilgili yeterli bilgi vermemektedir. Böylece öğrenci akademik bir çalışmada olması gereken temel özelliklere dahi vakıf olamamaktadır. Haliyle biz de bu durumda öğrencilere eleştiri getirmenin yersiz olacağı düşüncesindeyiz. Peki öğrencileri başkent tez merkezi araştırmalarına iten bu sürecin çözümü çok mu zordur? Aslına bakılırsa çözüm hiç de zor değildir. Öncelikle sürecin tüm tarafları sorumluluk bilinciyle hareket ederek kendilerinden beklenenleri yerine getirmelidir. Nasıl bir öğrenci kendisine verilen derslerle ilgili yeterli bilgiye sahip olarak dersi geçme zorunluluğu altında ise eğitimciler ve yetkililerin de denetlenerek yeterliliklerinin kontrol edilmesi gerekmektedir. Ayrıca akademik çalışmaların nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili bir dersin öğretim programlarında yer alması sağlanmalıdır. Ancak bunu yaparken pek çok okulun yaptığı gibi kredisiz ve devam zorunluluğu olmayan seminer dersi gibi uygulamalardan kaçınılmalıdır. Henüz dönemin başında öğrencilerin hevesini azaltan ve ilgisini düşüren bu uygulama, aynı zamanda konunun öneminin göz ardı edilmesine neden olmaktadır. Bu eleştirileri getirip çözüm için öneriler sunulurken bir anda çözüm üretmenin kolay olmadığının da farkındayız. Kesin olan şudur ki hali hazırda işleyen sistemin eksikleri çoktur ve öğrencilerin daha doğru yönlendirmelere ihtiyacı vardır. Başkent tez merkezi araştırmaları yapılmasını beraberinde getiren bu durum aynı zamanda sürdürülebilir çözümlere kapı aralayacaktır. Mesai saatleri içinde bizlere telefon ya da e-posta yoluyla ulaşırsanız tüm sorularınıza yanıt verebilmeyi isteriz. Mesai saatleri dışında ulaşmanız halinde ise bir sonraki iş gününde size geri dönüş yapılacaktır.