Ödev Tez Proje Merkezi

12

Ödev Tez Proje  Yardım Merkezi

Lisans ve lisansüstü seviyelerde akademik çalışmaların yanında ödevler verilmektedir ve bunun bir sonucu olarak ödev tez proje merkezi araştırmaları yapılmaktadır. Tez, proje ya da makale gibi çalışmalarda izlenen yola benzer bir yol izlenerek ödevlerin hazırlanması gerekmektedir. Öğrencilerin ödev hazırlama sürecinde akademik kaynaklardan yararlanma, metin içi sistemle ya da dipnotla kaynak gösterme, biçimsel kurallara dikkat etme gibi yükümlülükleri bulunmaktadır. Ayrıca ödev çalışmalarında öğrencilerin göz önünde bulundurması gereken hususlardan birisi de özgün çalışmalar ortaya koyulması gerektiğidir. Tamamen kendi cümleleri ile ödevlerini yazması beklenen öğrenciler, yine akademik kurallara uygun şekilde hareket etmelidir. Çünkü danışman hocaların verdiği ödevleri alıntı test etme programına sokmakta ve yüzde 20’nin altında bire bir alıntı olması gerekliliğini incelemektedir. Pek çok öğrencinin bu ve benzer yöndeki çalışmalarda düşük not almasındaki temel sebep bu durumun göz ardı edilmesidir. Danışman hocaların vurguladığı ancak dikkate alınmayan bu durum ödev tez proje merkezi ihtiyacının ortaya çıkmasını beraberinde getirmektedir. Ödevlerde özgünlük konusunun dikkate alınmaması ve düşük not alınması şeklinde gözlenen süreçler, öğrencilerin yaptıkları araştırmaları yönlendirici etkilere sahiptir. Lisans ve lisansüstü seviyelerde öğrencilerin akademik esaslara göre hareket etmesi, bu yayınımızın odak noktasını meydana getirmektedir. Dersleri iyi bir notla geçebilmek için ödevlerden yüksek not almak gerekmektedir. Pek çok danışmanın vize ya da final sınavlarında notu etkileyecek şekilde kurguladığı ödevler, bazı öğrenciler için iyi bir not fırsatı olurken bazı öğrenciler için de iyi bir notun düşmesine neden olmaktadır. Haliyle ödev çalışmalarında özenli bir biçimde hareket edilmesi gerekmektedir. Ödevleri kolay bir şekilde yaparak iyi notlar alma beklentisi olan öğrencilerin hayal kırıklığına uğramasına neden olabilen bu ve benzer örnekler, mezun olma süreçlerine etkisi olan bir konudur. Daha önceki yayınlarımızda tez ve projelerle ilgili ayrıntılar verildiği için bu yayında ödev özelinde bilgilere değinilmesi tercih edilmiştir. Ödevlerinizle ilgili biçimsel düzenlemelerin yapılması için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ödev tez proje merkezi olarak mesai saatleri içinde bizlere ulaşmanız halinde gün içinde yanıt veriyoruz, mesai saatleri dışında gelen çağrılar ya da mailler ise bir sonraki gün yanıtlanmaktadır.