Tez Yazdırma Aşamaları

21
Tez Yazdırma Aşamaları Nelerdir?

Tez Yazdırma Aşamaları Nelerdir?

Bir proje yada tez çalışmasını yazmak, planlamadan son teslim tarihine kadar olan süreci içeren karmaşık bir süreçtir.

İçindekiler:

 • Konu Seçimi
 • Araştırma Sorusu ve Hipotez Oluşturma
 • Literatür Taraması
 • Araştırma Yöntemi Seçimi
 • Veri Toplama
 • Verilerin Analizi
 • Sonuçların Tartışılması
 • Tezinizin Yapısı
 • İlk Taslak Yazma
 • Revizyon ve Düzeltme
 • Sunum Hazırlığı
 • Teslim
 • Savunma

İşte tez yazdırma aşamaları hakkında geniş bir bilgi:

 1. Konu Seçimi: Tez yazma sürecinin ilk adımı, araştırma yapmak ve ilgi çekici bir konu seçmektir. Konunun literatürdeki mevcut durumu hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.
 2. Araştırma Sorusu ve Hipotez Oluşturma: Tezinizin odak noktasını belirlemek için bir araştırma sorusu oluşturun. Ayrıca, bu soruya yanıt ararken test edebileceğiniz bir hipotez geliştirmeniz gerekebilir.
 3. Literatür Taraması: Konuyla ilgili mevcut literatürü inceleyerek bu alandaki bilgileri ve araştırmaları öğrenin. Bu, tezinizin temelini oluşturacaktır.
 4. Araştırma Yöntemi Seçimi: Tezinizin yöntemini seçin. Bu, veri toplama, analiz ve sonuç çıkarma yöntemlerinizi içerir. Hangi veri toplama araçlarını kullanacağınızı ve verilerin nasıl analiz edileceğini planlayın.
 5. Veri Toplama: Araştırmanızı yürütmek için gerekli olan verileri toplayın. Bu, anketler, görüşmeler, deneyler veya veri madenciliği gibi yöntemleri içerebilir.
 6. Verilerin Analizi: Topladığınız verileri analiz edin. İstatistiksel analizler, veri tabloları, grafikler ve yorumlar aracılığıyla bulgularınızı anlamaya çalışın.
 7. Sonuçların Tartışılması: Elde ettiğiniz sonuçları yorumlayın ve literatürle karşılaştırarak tartışın. Bulgularınızın hipotezinizi destekleyip desteklemediğini belirtin.
 8. Tezinizin Yapısı: Tezinizde geleneksel olarak şu bölümler bulunur: a. Giriş: Araştırma sorusu, amaç, hipotez ve çalışmanın önemi. b. Literatür İncelemesi: Mevcut literatürdeki çalışmaların özeti. c. Yöntemler: Araştırma yöntemi ve veri toplama süreci. d. Bulgular: Elde edilen veriler ve analiz sonuçları. e. Tartışma: Bulguların yorumu, literatürle ilişkilendirme ve hipoteze yanıtlar. f. Sonuçlar: Araştırmanın özeti ve sonuçların önemi. g. Kaynakça: Kullandığınız kaynakların listesi.
 9. İlk Taslak Yazma: Tüm bu bölümleri yazarak tezinizin ilk taslağını oluşturun. İlk taslak sırasında dil ve gramatik hatalar için çok fazla endişelenmeyin; önemli olan fikirlerinizi aktarmaktır.
 10. Revizyon ve Düzeltme: Tezinizi gözden geçirin ve gerektiğinde düzeltmeler yapın. Bu süreçte dil, yazım ve format hatalarını düzeltin.
 11. Danışmanın ve İzleyicilerin Geri Bildirimini İnceleyin: Tezinizin taslağını danışmanınıza ve diğer izleyicilere gönderin ve geri bildirimlerini dikkate alarak tezinizi geliştirin.
 12. Final Taslağı: Tüm düzeltmeleri yaparak ve tezi son haliyle biçimlendirerek final taslağı oluşturun.
 13. Sunum Hazırlığı: Teziniz için bir sunum hazırlayın. Sunumda ana fikirleri vurgulayın ve soruları yanıtlayacak şekilde bilgi sunun.
 14. Teslim: Tezinizin son halini belirlenen tarihte danışmanınıza veya tez komitesine teslim edin.
 15. Savunma Hazırlığı (varsa): Tezinizi bir jüri önünde savunmanız gerekiyorsa, bu süreci hazırlanarak geçirin.
 16. Son İnceleme: Teslim tarihinden önce tezinizi son bir kez gözden geçirin ve gerekirse son dakika düzeltmeleri yapın.
 17. Teslimat: Teslim tarihine uyarak tezinizi teslim edin.

Tez yazma süreci genellikle uzun ve meşakkatli bir iş olabilir, bu nedenle zamanınızı iyi yönetmek ve sürekli olarak çalışmak önemlidir. Ayrıca, danışmanınızla düzenli olarak iletişim kurarak rehberlik almak da faydalı olabilir.

Makaleyi değerlendirin!
Toplam: 5 Ortalama: 5