Gizlilik politikası

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) etrafında şirket içi operasyonlarda kullanılmak durumundadır. Bu veriler, şirketimiz dışındaki üçüncü taraf kişiler ya da firmalarla kesinlikle paylaşılmaz. Kişisel verileriniz yalnızca işin doğası gereği sizinle iletişime geçen ve sonrasında işinizi yerine getirmek durumunda olan personeller tarafından görülebilecektir. Her koşulda tüm ekip üyeleri bilgilerinizin gizliliğine dikkat etmekle yükümlüdür. Verilerinizin gizliliği yasal güvence altındadır ve biz de bu güvenceyi yerine getirmek maksadı ile yasalara karşı uyum içerisinde çalışmak durumundayız. Verilerinizin gizliliğini sağlamak maksadı ile gerekli tüm önlemler tarafımızca alınmaktadır.

Akademik içeriğe sahip olup olmaması önemsiz olmak üzere, talep edilen herhangi bir araştırma sürecinde telif hakları ihlal edilmemektedir. Özellikle Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu etrafında hareket edilmektedir. Yasalarda yer almayan konularda dahi üstleneceğimiz araştırma süreçlerinde kesinlikle özgün fikirlere yer verilmektedir. Eğer ki daha önceden bilim insanlarının ortaya koydukları fikir, düşünce ya da eserlerden yararlanılması gerekiyorsa mutlak suretle bilimsel çerçeve etrafında kaynak gösterilmekte ve ilgili kaynağa atıf yapılmaktadır. Bunun dışında belirli bir bölümün tamamı ya da bloke alıntı yapılması, fikirlerin/düşüncelerin sanki kendi düşüncemiz gibi paylaşılması söz konusu değildir. Her şeyden önce emeğe saygılı olmak gerekir ve yürütülen danışmanlık sürecinde tamamen özgün fikirler ortaya koyulmaktadır.

Diğer taraftan yasalara olan bağlılığımız dışında işletme politikası açısından da tüm faaliyetlerin gizlilik prensibine bağlı biçimde ilerletilmesi temel ilkelerimiz arasında yer almaktadır. Şunu ifade etmek isteriz ki kesinlikle kişisel bilgilerinizle ilgilenmemekteyiz. Bunun yerine enerjimizi işin niteliğini artırmaya ve sizin taleplerinize tam manası ile yanıt vermeye kullanmayı daha doğru buluyoruz. Böylelikle karşılıklı memnuniyeti sağlama noktasında önemli bir adım atmış oluyoruz.

Kısacası gerek işletme politikalarımız gerekse de Türkiye Cumhuriyeti yasalarının getirdiği kurallar çerçevesinde kişisel bilgilerinizin gizliği güvence altın alınmıştır. Tüm bunlara rağmen sınırlı düzeyde bilgileri bizlerle paylaşmak isterseniz bu durumu anlayışla karşılayacağımızı da belirtmek isteriz. Bu bilgiden hareketle gerekli olan asgari bilgileri bize iletmeniz yeterli olacaktır. Yine de özellikle belirtmek gerekiyor ki tüm bilgi akışının yazılı olarak yapıldığı düşünülürse e-posta adresi, telefon numarası gibi bilgilerin bize iletilmesi önem arz etmektedir.